Binnen nu en 10 à 20 jaar zal arbeid zó radicaal veranderd zijn, dat we het met de ogen van nu haast niet meer kunnen herkennen. De veranderingen vinden bovendien exponentieel plaats, waardoor het een kwestie is van snel aanpassen of snel uitsterven. Hieronder het verslag van een jaar onderzoek van The Boston Consulting Groupvernieuwingen arbeidsmarkt

Het onderzoek leverde 60 grote trends in arbeid op, die vervolgens teruggebracht zijn tot 12 categorieën. Deze 12 megatrends gaan het begrip arbeid de komende jaren op z’n kop zetten. Tegelijkertijd is het een uitnodiging (aan CEO’s en HR-professionals) om een nieuwe positie in te nemen tegenover arbeid. Dit is deel 2.

5. Wendbaarheid en innovatie

Zoals bij zoveel revoluties begon het ook hier in de IT. Om concurrenten voor te blijven moesten bedrijven zich wel wendbaarder organiseren. Ze begonnen met technieken als agile, scrum, kanban en design thinking om maar vlugger dan vlug te kunnen innoveren. Maar het denken is inmiddels overgenomen buiten de IT. Electronicareuzen als Bosch en systeembanken als ING hebben inmiddels de stap ook al gemaakt. Bij ING leidde het bijvoorbeeld tot nieuwe innovaties, betere processen, en op sommige afdelingen 30 procent minder personeel.
Maar het vraagt wel wat van mensen. Organisaties moeten ruimte inbouwen voor experimenten en het testen van ideeën. Vaak staat de oude bedrijfscultuur (waarin fouten worden afgestraft) daar nog behoorlijk bij in de weg. Maar ook van werknemers wordt wat gevraagd. Nieuwe vaardigheden, attitudes en kennis zijn nodig om mee te kunnen komen in dit soort snelle ontwikkelingen. Áls het lukt vinden werknemers het trouwens heerlijk: ze kunnen autonoom werken aan gave projecten, waardoor hun werktevredenheid enorm toeneemt.

6. Nieuwe klantstrategieën

Klanten veranderen, en dus ook de relatie die klanten met bedrijven hebben. Mensen vragen in de toekomst meer van een bedrijf dan alleen een product. Ze willen ook dat het product sociaal- en milieuvriendelijk is gemaakt. Mensen verwachten van bedrijven dat die niet alleen op winst uit zijn, maar ook weten dat hun wortels in de maatschappij liggen. Om te kunnen overleven (mensen stemmen immers met hun voeten) zullen sommige bedrijven een geheel nieuwe positie ten opzichte van de maatschappij moeten bepalen. Het oude kapitalisme (zoveel mogelijk geld uit de maatschappij wegtrekken) is voorbij, burgers eisen in de toekomst een socialere en duurzamere vorm van kapitalisme.

7. Demografische revoluties

De westerse wereld vergrijst: geboortecijfers stagneren of dalen, en mensen worden steeds ouder. In 2035 is wereldwijd 1 op de 5 mensen ouder dan 65 jaar. BCG verwacht binnen 15 jaar een crisis op de werkvloer omdat er simpelweg te weinig mensen zijn om al het werk te doen. In veel ontwikkelingslanden stijgt het aantal mensen wél, maar die hebben dan vaak weer niet de kwalificaties om ons werk te doen. De uitdaging kan zijn om hen bij te scholen.
Daarnaast betreden in het westen nieuwe generaties de arbeidsmarkt. Generaties die als lastig worden ervaren omdat ze kien zijn op hun werk-privébalans, werk willen doen wat zinvol is en geen genoegen nemen met zieke organisatiestructuren. Bedrijven moeten met zichzelf aan de slag om aantrekkelijk te blijven voor deze groepen mensen.
Kortom: bedrijven zullen alles in het werk moeten stellen om (steeds) oude(re) leeftijdscohorten te behouden, en tegelijkertijd nieuwere generaties (met nieuwe verwachtingen en wensen) ook te interesseren. En om ze vervolgens goed te laten samenwerken.

8. Tekort aan technologische vaardigheden

Er ontstaat op termijn een groot tekort aan technologische vaardigheden. Nu al zegt de helft van de Amerikaanse en Duitse bedrijven moeite te hebben om technologisceh vacatures in te vullen. Over drie jaar zal (volgens onderzoek van Gartner) een derde van de technologische vacatures simpelweg niet meer ingevuld worden.
Bedrijven zullen dus aan de slag moeten om tóch de juiste mensen aan te trekken. Facebook koopt gewoon bedrijven op, niet zozeer om de bedrijven, maar meer om de mensen die er werken. De vraag is hoe duruzaam dat is. Andere bedrijven zetten zwaar in op gaming om tieners maar te interesseren. Wellicht het meest effectief zijn de bedrijven die hun huidige personeel proberen bij te scholen in technologische vaardigheden. Het belang van strategische personeelsplanning wordt evenwel steeds groter: als mensen in de markt niet meer te vinden zijn, dan is het belangrijk ze tijdig op te leiden.

Meer weten?

De laatste 4 revolutionaire trends vind je op XpertHR Actueel over een paar dagen. The Boston Consulting Group noemt ze essentieel om te kunnen overleven als bedrijf. Mis ze daarom niet.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl/