Het gros van de werkgevers besteedt te weinig aandacht aan het emotionele proces dat werknemers ondergaan bij de ontbinding van een arbeidscontract. Gebrek aan begeleiding vertraagt het verwerkingsproces, waardoor de werknemer na vertrek moeite heeft om door te gaan. Dit zegt voormalig scheidingsbemiddelaar Josephine van Rosmalen, werkcoach bij Zorg van de Zaak.

Beeld Tips voor werkgevers en werknemers bij ontslag

Van Rosmalen: “De relatie die een werknemer met zijn werk heeft, is vergelijkbaar met een huwelijk. Wanneer een huwelijk strandt, gaat dat gepaard met veel emoties zoals onmacht, boosheid en verdriet. Deze emoties ontstaan ook bij het beëindigen van een werkrelatie.” Werkgevers zien een afscheid als het ontbinden van een zakelijk contract. Zij letten daarbij voornamelijk op de juridische afhandeling en besteden te weinig aandacht aan de emoties van de werknemer die bij het vertrek komen kijken. Het beëindigen van een werkrelatie leidt daardoor vaak tot woede, onbegrip en verdriet, maar ook tot onzekerheid. Deze onverwerkte emoties belemmeren de werknemer in het oppakken van het dagelijks leven. Bovendien lopen die emoties soms zo hoog op dat het resulteert in juridische conflicten of langdurig uitval. Volgens Van Rosmalen moeten werkgevers hun werknemers emotioneel begeleiden om een vertrek zo vloeiend mogelijk te laten verlopen en een snelle herintegratie op de arbeidsmarkt te faciliteren. Bijvoorbeeld door werknemers vrijblijvend een begeleidingstraject of coaching aan te bieden.

Emotionele coaching bevordert herintegratie op de arbeidsmarkt

Josephine geeft een aantal tips aan zowel werkgevers en werknemers:

Werkgevers:

  • Bied bij boventalligheid van werknemers bijtijds begeleiding aan, zodat werknemers in balans blijven en stress leren reduceren.
  • Ook werknemers die op basis van niet-goed functioneren en/of verbetertrajecten bang zijn om hun baan te verliezen of werknemers die binnenkort met pensioen gaan en een verandering in levensfase zullen ondergaan, hebben baat bij emotionele begeleiding.
  • Ook als een werknemer geen behoefte heeft aan begeleiding, kunnen de genoemde emoties aanwezig zijn. Houd daar als werkgever rekening mee.

Werknemer:

  • Vraag je werkgever naar mogelijke begeleiding als je daar behoefte aan hebt.
  • Neem voldoende tijd om het verlies van je baan te verwerken. Je kunt dit proces vergelijken met een rouwproces. Onverwerkte gevoelens staan een succesvolle sollicitatie in de weg.
  • Praat met andere mensen, zoals vrienden en familie, om het afscheid sneller te verwerken.
  • Wees je ervan bewust dat je omgeving zich waarschijnlijk ook machteloos voelt. Vraag hen niet om oplossingen maar om steun.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/