Om de keuze tussen een vast of variabel pensioen, voorafgaand aan de pensionering, wat minder ingewikkeld te maken is er een standaardinformatiemodel vastgesteld door demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werknemers die via hun werkgever een vaste premie of een vast bedrag voor hun pensioen krijgen, waren tot 1 september 2016 afhankelijk van de rentestand op hun pensioendatum. Deze rente bepaalde grotendeels hoe hoog de pensioenuitkering was. Bij de nu geldende lage rentestand kon deze uitkering dus laag uitpakken. Sinds de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling, is het naast de mogelijkheid om een vast pensioen aan te kopen ook mogelijk om het pensioenkapitaal (gedeeltelijk) door te beleggen. Omdat de keuze tussen een vast of variabel pensioen voor veel werknemers een ingewikkelde keuze is, is er een standaardinformatiemodel vastgesteld voor kapitaal- en premieovereenkomsten. Hierdoor moet de keuze wat minder ingewikkeld worden.

Informatiemodel raadplegen

Het standaardinformatiemodel is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars. Het model zorgt ervoor dat deelnemerspecifieke informatie op een vergelijkbare wijze wordt gepresenteerd. De Autoriteit Financiële Markten heeft het Verbond van Verzekeraars geadviseerd over de inhoud van dit model en is enthousiast over het eindresultaat. Demissionair staatssecretaris Klijnsma liet in een Kamerbrief weten dat ook zij tevreden is met het nieuwe standaardmodel. Ze vindt het onder andere goed dat er in één van de onderdelen van het standaardinformatiemodel aandacht wordt besteed aan de resultaten van een vast én variabel pensioen (tools). In twee grafieken laat het model het (mogelijke) verloop van zowel een vast als variabel pensioen zien.

 

Bron: https://www.rendement.nl/