39 procent van de HR-bestuurders vindt zzp’ers van strategisch belang voor de organisatie. Daar staat tegenover dat 31 procent van de HR-managers denkt in 2017 minder gebruik te gaan maken van zzp’ers.

2017: hoe moet HR omgaan met zzp?Dit blijkt uit de HR Benchmark 2017 van HR-dienstverlener Raet. HR-managers zetten in hun streven naar meer flexibiliteit vooral in op tijdelijke contracten (38 procent). 30 procent van de HR-managers denkt erover deze externen in te zetten via een payrolling-bedrijf.

Werkgevers terughoudender

De zzp-economie verkeerde onder invloed van de Wwz en DBA in 2016 in zwaar weer. Wat zijn de verwachtingen voor 2017? Iets meer dan de helft van de zzp’ers die Raet ondervroeg voor haar Benchmark (52 procent) ervaart dat werkgevers in Nederland door wetgeving als de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de Deregulering Bevordering Arbeidsrelatie (DBA) terughoudender zijn geworden met de inzet van zzp’ers. Deze laatste maatregel is inmiddels uitgesteld tot 2018.

Tip! Lees ook welke redenen werkgevers zien om flexwerkers in te schakelen.

Impact van wetgeving

Zowel bestuurders als HR-managers zijn dus wat terughoudender over recente wetgeving als de Wwz die ertoe moet leiden dat medewerkers met flexibele contracten een beter perspectief hebben om in loondienst te komen.

Iets meer dan de helft van de HR-managers (53 procent) en 69 procent van de bestuurders geven aan dat de wetgeving niet heeft geleid tot het sneller in dienst nemen van medewerkers.

Organisatorische uitdaging

In hun trendvoorspelling voor 2017 onderschrijven Andy Verstelle en Marcel de Brauwer, de oprichters van HR2day, bovenstaande. Volgens hen is de zzp-economie vooral een organisatorische uitdaging voor bedrijven.

De huidige wet wil de zzp’er duidelijk een zzp’er laten zijn. In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk dit in werkbare procedures te vatten. de zzp-economie zou moeten leiden tot verdere flexibilisering voor medewerkers en kostenverlaging voor werkgevers. Maar het stelsel is te complex geworden om te kunnen bepalen wie zzp’er is, en wie niet.

Payrolling-constructie

In de tussentijd worden zzp’ers maar via een payrolling-constructie ingehuurd. Een paar jaar geleden werd nog gedacht: nooit meer een vast contract, iedereen wordt zzp’er. De behoefte aan vrijheid onder werknemers, en niet dertig jaar lang voor dezelfde werkgever willen werken, pakt toch anders uit.

Voor 2017 wordt het pleit voor ZZP’ers nu eindelijk beslecht: een nieuwe wet, of een nieuwe invulling van het begrip.

 

Bron: PW De Gids