De crisis is voorbij, wat zorgt voor langzaam terugkerende krapte op de arbeidsmarkt. De medewerker is aan zet. Vier trends.

2017: krapte op de arbeidsmarktWat hebben we het afgelopen jaar bereikt en waar gaan we de komende jaren heen? Andy Verstelle en Marcel de Brauwer, oprichters van HR2day, signaleren een aantal trends.

Aantrekkende economie: krapte op arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt komt terug: de economie trekt aan en dus komen er meer banen. Dat betekent dat werknemers meer risico’s durven nemen, zich mogen, willen en gaan ontwikkelen en meer vanuit een veilige positie om zich heen kijken naar nieuwe uitdagingen. En dus moeten werkgevers meer aandacht besteden aan het werven, vasthouden en doorontwikkelen van medewerkers.

Een voordeel daarbij is dat functies niet altijd meer vastomlijnd hoeven te zijn, maar kunnen meegroeien met de ontwikkeling van de medewerker (job crafting), zodat ze daar optimaal op aansluiten.

Secundaire arbeidsvoorwaarden: steeds belangrijker

Nu de economie aantrekt, moeten werkgevers weer goed nadenken over hun eigen aantrekkingskracht voor huidige en toekomstige medewerkers. Dit leidt er ook toe dat secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijker worden, iets wat naadloos aansluit bij de verdere individualisering die we zien in de hele maatschappij. Voor bijvoorbeeld een individueel keuzebudget was jarenlang geen ruimte, maar dat is komend jaar weer helemaal terug.

Werkgevers zetten ook voor toekomstige werknemers hun beste beentje voor en geven ze de keuze: geld of tijd, al naar gelang de persoonlijke voorkeur. Daarbij zien we vaak ruimte voor een budget waarmee werknemers zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen ontwikkeling. Werknemers kunnen zo meebewegen met de veranderende interne en externe arbeidsmarkt door te investeren in hun eigen inzetbaarheid.

HR en IT: nauwere samenwerking

HR en IT, het is van oudsher geen gelukkig huwelijk. Historisch gezien wist HR zich ook het langst te onttrekken aan het juk van de IT-afdeling. HR gaat over mensen, en vertegenwoordigt al vanaf het begin de ‘zachte’ kant van het bedrijf. Het huwelijk verbetert echter langzaam maar zeker.

Dit komt enerzijds door de vergaande decentralisatie waardoor technologie (web, smartphone, workflow) belangrijker worden. Maar zeker ook doordat persoonsgegevens, en wie daar wat mee mag doen, steeds kritischer bewaakt worden. Deze gegevens moeten goed beveiligd worden. En daarvoor klopt HR steeds vaker bij de IT-afdeling aan.

Werk- en privé: steeds meer verweven

Voor steeds meer werknemers gaan werk- en eigen tijd door elkaar heen lopen. Wie in zijn werk niet gebonden is aan een bepaalde tijd of locatie, kan de dag flexibeler en slimmer indelen. Deze werknemers doen ’s middags boodschappen en halen die tijd in als de kinderen in bed liggen. Voor hen is dat geen bezwaar, het hoort bij hun levenswijze.

Daarnaast zullen met name de millennials ook tijdens werktijd via chatprogramma’s en sociale media in contact blijven staan met hun privé-omgeving. Algemeen zien we dat het resultaat steeds meer centraal staat in plaats van de traditionele 9-tot-5-aanwezigheid.

 

Bron: PW De Gids