77 procent van werknemers is van mening dat doorleren altijd hun eigen verantwoordelijkheid blijft. 85 procent zoekt en boekt bovendien zelfstandig een opleiding.

4 op 5 medewerkers: doorleren eigen verantwoordelijkheidDit blijkt uit de HRD Trends van 2017 van NIDAP en Springest, waarvoor ze onderzoek deden onder meer dan 3.940 werknemers.

Scholingsrecht WWZ

Wel is maar een kleine groep van 21 procent van de medewerkers bekend met het scholingsrecht in de WWZ. Hiermee is dit percentage zelfs afgenomen ten opzichte van een jaar geleden. Toen wist, ook volgens een onderzoek van NIDAP, nog een derde van de werknemers hiervan.

Sinds de komst van de WWZ, in 2015, hebben werknemers recht op scholing en heeft de werkgever scholingsplicht. De mogelijkheden en kansen van dit nieuwe scholingsrecht zijn bij de meeste werknemers dus nog steeds onbekend.

Kennisverbreding

53 procent van de ondervraagden vindt dat werkgevers voldoende actie ondernemen om doorleren te stimuleren. Ontwikkelingen die een rol spelen bij het verlagen van de barrière naar het leren: de ontwikkeling van leermethodes, zelfsturing en de versoepeling van werktijden.

De kosten vormen nog altijd de belangrijkste reden voor een medewerker om een opleiding niet te volgen (31 procent). Daarentegen zegt 60 procent dat ze graag gebruik zouden maken van een Persoonlijk Leerbudget. Nog eens 57 procent geeft aan dat ze dan ook meer zouden gaan leren.

Belang diploma

De waarde van het diploma, de inhoudelijke kwaliteit en de bereikbaarheid blijken de drie belangrijkste factoren te zijn bij de keuze voor een opleiding. De waarde van een diploma is daarbij met 51 procent van het grootste belang.

Voor maar 27 procent is de bijdrage aan de carrière de belangrijkste reden om een opleiding te volgen. De waarde van het papiertje is voor werknemers dus belangrijker dan de waarde die de opleiding an sich voor de carrière kan hebben.

E-Learning

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat E-Learning en Blended Learning inmiddels een marktstandaard zijn geworden: 60 procent van de werknemers heeft er al ervaring mee. Door middel van e-learning kan leren zowel worden ingepast in de dagelijkse werkzaamheden als interessanter worden gemaakt.

Deze 60 procent sluit aan bij eerdere cijfers, waaruit bleek dat de wereldwijde markt voor zakelijk elektronisch leren tot 2020 naar verwachting zal groeien naar 31 miljard dollar omzet, evenveel als de voorspelde marktwaarde van wearable technology in diezelfde periode.

 

Bron: PW De Gids