Financiële problemen hebben een grote impact op werknemers. En ook voor de werkgever heeft dit gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan verzuim als gevolg van de zorgen om de schulden, eventuele kosten voor de werkgever en je rol als HR. Voorlichtingsinstituut Nibud zet de meest gestelde vragen met antwoorden over werknemers met schulden op een rij. werknemers met schulden

1. Wij vermoeden een financieel probleem bij een medewerker. Hij wil geen hulp en geeft aan dat hij geen probleem heeft. Moet hij hulp accepteren?

Hoewel financiële problemen ook gevolgen kunnen hebben voor de werkgever, blijft de financiële situatie van de medewerker een privéaangelegenheid. De medewerker is niet verplicht om hulp van de werkgever te accepteren. Vergelijk dit met andere persoonlijke problemen, zoals een echtscheiding, problemen met de kinderen of psychische problemen. Dergelijke problemen kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor het functioneren van de medewerker.

Het Nibud adviseert werkgevers om het niet bij één keer hulp aanbieden te laten. Vaak moeten mensen een grote drempel over om hulp bij hun financiën te accepteren. Wanneer je enige tijd later nog eens op het gesprek terug komt, kan dit ervoor zorgen dat een medewerker de hulp wel accepteert.

2. Mag ik een voorschot geven op vakantiegeld?

Dat is toegestaan, maar het is goed om te realiseren dat het hierbij altijd om het winnen van tijd gaat. Het achterliggende probleem wordt vaak niet opgelost. Normaliter bouwt een medewerker in de periode 1 juni tot en met 31 mei vakantiegeld op. Leg afspraken over een voorschot wel schriftelijk vast. Zo voorkom je discussie over de rechten die de medewerker nog heeft op (een gedeelte van) het vakantiegeld. Als het vakantiegeld is uitbetaald, kan er geen beslag meer op gelegd worden. Er kan immers alleen beslag gelegd worden op hetgeen de medewerker nog tegoed heeft vanuit de arbeidsverhouding, niet op wat hij al ontvangen heeft.

3. Kunnen er meerdere loonbeslagen tegelijk worden gelegd?

Er kunnen meerdere schuldeisers zijn die tegelijk beslag leggen. De medewerker hoeft niet méér af te dragen bij meerdere beslagen. De medewerker houdt immers recht op de beslagvrije voet. De deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd, ontvangt de gelden boven de beslagvrije voet en moet het geld verdelen onder de andere beslagleggers. Wanneer meerdere beslagen worden gelegd, kun je de nieuwe beslaglegger verwijzen naar de eerste beslaglegger.

4. Kan ik als werkgever de schulden overnemen?

Een werkgever kan openstaande vorderingen van de medewerker in één keer betalen. In feite is hier sprake van herfinanciering en neem je hiermee de schulden over. Het voordeel van deze constructie kan zijn dat de medewerker dan nog slechts één schuldeiser heeft, namelijk de werkgever. Mogelijk kan de werkgever onderhandelen met verschillende schuldeisers over een betaling ineens van een deel van de vordering tegen finale kwijting, waardoor de overgebleven schuld lager wordt. Deze lening kan de medewerker vervolgens in termijnen weer terugbetalen. Let er in dat geval wel op dat je de gehele vordering direct opeisbaar stelt en rente in rekening moet brengen voor deze personeelslening. Doe je dit niet, dan wordt het rentevoordeel onder de overgangsregeling berekend met een normpercentage van 2,5. Dat rentevoordeel moet je bij het loon van de werknemer tellen en er moet loonheffing over worden ingehouden en afgedragen. Onder de werkkostenregeling is het rentevoordeel belast tegen de waarde in het economisch verkeer.

Er kleven ook flinke nadelen aan het overnemen van een schuld. Hoe weet je zeker dat de financiële problemen hiermee echt zijn opgelost en de medewerker de aflossing kan betalen? En je komt in een dubbelrol van werkgever en schuldeiser en dit kan de relatie onder druk zetten.

Daarnaast loop je als werkgever het debiteurenrisico ter hoogte van de schuld. Dit risico blijft bestaan zo lang de schuld niet is afbetaald, ook als de medewerker om welke reden dan ook uit dienst treedt. Denk ook aan overlijden en/of arbeidsongeschiktheid waardoor de vordering niet of niet helemaal voldaan kan worden. Vanwege de nadelen het Nibud deze werkwijze af.

 

Bron: Nibud / https://www.xperthractueel.nl/