Hij bestaat al een paar jaar, maar leidt in de praktijk nog tot heel veel vragen: de werkkostenregeling. In dit artikel een kleine greep uit een aantal praktische vragen. Met de antwoorden uiteraard. Werkkostenregeling

Ik promoot gezondheid bij mij op de werkvloer. Daarom mogen mijn werknemers én alle bezoekers fruit pakken van de fruitschaal in de lunchruimte. Moet ik iets bij het loon tellen voor dit fruit?

Nee. Consumpties die op de werkplek worden verstrekt en geen deel uitmaken van een maaltijd, zijn onbelast. Denk behalve aan fruit hierbij bijvoorbeeld ook aan koffie en thee. Voor dergelijke kleine consumpties geldt binnen de werkkostenregeling dus een nihilwaardering.

Vallen relatiegeschenken ook onder de werkkostenregeling?

Dat ligt eraan. Als je een geschenk geeft aan een zakenrelatie, dan niet. De kosten vormen dan intermediaire kosten en geen loon, waardoor ze buiten de werkkostenregeling vallen. Het is anders wanneer je dat relatiegeschenk (ook) aan je eigen werknemers geeft. Dan is er sprake van belaste werkkosten. Je kunt kiezen voor individuele verloning of aanwijzing als werkkosten. In dat laatste geval gaat de waarde van het geschenk ten koste van de vrije ruimte van 1,2%.

Ik wil een EHBO-cursus voor werknemers organiseren. Heeft deze invloed op de vrije ruimte?

Nee, niet wanneer je deze cursus verstrekt of vergoedt in het kader van het arboplan van je organisatie. In dat geval kun je een gerichte vrijstelling toepassen.

In het kader van teambuilding ga ik met mijn werknemers en hun partners een dagje fietsen op de Veluwe. Hoe zit het precies met de kosten?

De partners van je werknemers mogen mee, wat maakt dat het niet-zakelijke karakter van het uitje vooropstaat. Dat houdt in dat de deelname van je werknemers én die van hun partners loon vormt. Je kunt hierbij kiezen voor loon van de werknemer of voor eindheffingsloon. Als je de kosten aanwijst als eindheffingsloon, gaan ze ten koste van de vrije ruimte.

Overwerken is bij ons meer regel dan uitzondering. Wij regelen dan dat de betreffende werknemers een warme maaltijd krijgen. Moet ik die belasten?

Nee, als jouw werknemers niet tussen 17 en 20 uur thuis kunnen eten vanwege overwerk, dan is de warme maaltijd die je vergoedt of verstrekt van meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze maaltijden zijn gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling. En dus onbelast.

Bron: (onder meer) Belastingdienst / https://www.xperthractueel.nl/