Hoewel Agile werken zich de laatste tijd ontpopt tot een ware hype op de werkvloer, heerst er in de praktijk nog veel onduidelijkheid over deze werkmethode. Hoe goed wordt Agile toegepast in Nederland? En waar moeten organisaties aan voldoen om zich een voorloper te noemen?

Beeld De 5 volwassenheidsniveaus van Agile werken

Om meer inzicht hierin te krijgen heeft The Agile Coach samen met Tilburg University een nieuw Agile volwassenheidsmodel ontwikkeld, waar vijf Agile volwassenheidsniveaus zijn gedefinieerd. De volwassenheid van een organisatie wordt hierbij bepaald door vijf dimensies: hoe IT samenwerkt met de klant, de verankering van Agile werkwijzen in de organisatie, in hoeverre de mens centraal staat, de kwaliteit en het veranderingsvermogen van organisaties.

Agile volwassenheidsniveaus

 1. Individueel niveau
  Bij het individueel niveau zijn de teams nog samengesteld op de traditionele wijze en is de toepassing van Agile minimaal. Bij dit niveau is er één persoon die kennis heeft van Agile, wat die probeert over te dragen aan de organisatie.
 2. Team niveau
  Bij het team niveau is de samenstelling gebaseerd op een applicatie of product. De rollen binnen het team zijn verschillende functies binnen een bedrijfsonderdeel en er zijn nog weinig randvoorwaarden gecreëerd.
 3. Multidisciplinair niveau
  Op dit niveau bepaalt een klantvertegenwoordiger de team activiteiten, door middel van bijvoorbeeld een pre-funding. Hier is de klant ook gedefinieerd als interne stakeholder.
 4. Interne waardeketen niveau
  De klantwens wordt op het interne waardeketen niveau end-to-end opgelost, omdat op ketenniveau geacteerd wordt. Het team opereert zelforganiserend en de kennis uit het team wordt gebruikt om de rest van de organisatie mee te nemen in de olievlekwerking van Agile.
 5. Externe waardeketen niveau
  Op het externe waardeketen niveau wordt de klantwens end-to-end behandeld en is de externe klant (en leverancier) een onderdeel van het team. Deze is daardoor ook intensief betrokken bij het proces van product- en dienstontwikkeling.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/