Bijna 90 procent van de Nederlanders zou niet verhuizen om daarmee een baan te behouden of een nieuwe te krijgen. Daarmee heeft ons land de meest honkvaste beroepsbevolking van Europa.

87 procent van de Nederlanders verhuist niet voor werkDit blijkt uit een onderzoek van recruitmentspecialist PageGroup naar woon-werkverkeer onder meer dan 12.000 Europeanen in elf landen.

Onder aan de lijst

Het contrast met andere Europese landen is enorm, als het aankomt op de bereidheid te verhuizen voor een baan. In Frankrijk is men het meest geneigd de koffers te pakken en zou 72 procent van de ondervraagden verhuizen wanneer het werk dat vereist. Ook in België zijn werknemers redelijk mobiel: 45 procent van de ondervraagden geeft aan verhuizen geen probleem te vinden. Nederland bungelt onder aan de lijst met slechts 13 procent.

Mensen binden

Joost Fortuin, managing director bij Page Personnel Nederland, ziet hiervoor meerdere oorzaken. ‘De economie trekt aan en het is vaak simpelweg niet nodig om te verhuizen. Dichterbij huis is er ook wel werk. Daarbij treft men in veel Europese landen regelingen om medewerkers tegemoet te komen, zoals een verhuiskostenvergoeding, wat in Nederland toch minder vaak gebeurt.’

Daarom zullen Nederlandse bedrijven die de juiste mensen willen werven en aan zich willen binden op andere dingen moeten inzetten, stelt hij. ‘Door zich bijvoorbeeld op een goed bereikbare plek te vestigen of hen tegemoet te komen in de vorm van flexibele werktijden of thuiswerkmogelijkheden.’

OV versus auto

Een van de belangrijkste kwesties als het gaat om bereikbaarheid, is het grote verschil in reistijd tussen auto- en OV-reizigers. Bijna 70 procent van alle OV-forenzen is meer dan drie kwartier onderweg, terwijl dat bij automobilisten maar voor 34 procent geldt.

Bereikbaarheid per auto is over het algemeen een minder groot probleem. Ondanks geklaag over files, gelden de Nederlandse weggebruikers als de meest tevreden forenzen in heel Europa. Waar in landen als Duitsland en België rond de 40 procent van de werknemers gestrest op het werk arriveert, vanwege files en ander oponthoud, geldt dat in Nederland slechts voor 19 procent.

Neem obstakels weg

Dat neemt niet weg dat ook automobilisten liever niet langer dan een uur reistijd kwijt zijn. Op de vraag hoe je er als bedrijf voor zorgt dat je de beste werknemers binnenboord houdt zodra die grens wordt overschreden, antwoordt Fortuin: ‘Hoewel veel werkgevers vroeg of laat voor die vraag komen te staan, is er vaak niets over reistijden vastgelegd in het arbeidscontract.’

Er is wel een aantal regelingen waarmee werkgevers hun medewerkers tegemoet kunnen komen. ‘Zo kan een belangrijke financiële hobbel worden weggenomen door de verhuiskosten te vergoeden. De vergoeding is voor bedrijven fiscaal aftrekbaar, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten werknemers vóór de verhuizing ten minste 25 kilometer van de werkplek wonen.’

 

Bron: PW De Gids