In 2015 verzuimden 96.000 werknemers in Nederland minimaal één dag als gevolg van een arbeidsongeval. Veel voorkomende letsels waren ontwrichtingen, verstuikingen, verrekkingen en (oppervlakkige) verwondingen. Dit meldt CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die in samenwerking met TNO wordt afgenomen. Beeld Aantal arbeidsongevallen Nederland onder gemiddelde EU

Van de werknemers in Nederland verzuimde 1,4 procent in 2015 ten minste een dag door een ongeval op het werk. In de bouwnijverheid lag dit percentage twee keer zo hoog. Arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim komen in Nederland iets minder vaak voor dan gemiddeld in de Europese Unie.

Werknemers in de bouw verzuimen het vaakst vanwege een arbeidsongeval

Vorig jaar bleef 2,8 procent van de werknemers in de bouw na een ongeval minimaal een dag weg van het werk, twee keer zoveel als het gemiddelde van alle bedrijfstakken samen.
Ook verzuimen werknemers in industrie, horeca en vervoer en opslag meer dan werknemers in andere bedrijfstakken door een ongeval op het werk. In deze bedrijfstakken was dat in 2015 ruim 2 procent. In de horeca vinden bovendien vaak kleinere ongevallen plaats die niet
leiden tot verzuim.

Minder verzuimongevallen Nederland vergeleken met EU

Gemiddeld over de lidstaten van de Europese Unie kwamen ongevallen met minimaal vier dagen verzuim ruim 1 600 keer per 100 duizend werknemers voor (2014). Nederland scoort iets beter dan het Europese gemiddelde. In ons land vonden er dat jaar bijna 1 400 ongevallen per 100 duizend werknemers plaats.

Een op de acht werknemers in de industrie vindt veiligheidsmaatregelen nodig

Werknemers in de industrie zien struikelen, uitglijden, zich snijden of steken als de belangrijkste gevaren in hun werk. Zij vinden het vaakst van alle werknemers dat binnen hun organisatie maatregelen genomen moeten worden rondom veiligheid en preventie van arbeidsongevallen. 10,3 procent geeft aan dat dergelijke maatregelen ontbreken en 1,5 procent vindt de stappen die al wel gezet zijn, niet voldoende. Ook werknemers in de bouw vinden met 11,2 procent relatief vaak dat actie ondernomen moet worden. Beide bedrijfstakken scoren hiermee ruim boven het gemiddelde van 7 procent van alle werknemers.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl