Door de economische groei gaat het beter op de arbeidsmarkt. De werkloosheid daalt en het aantal banen stijgt. De stijging van het aantal banen wordt vooral getrokken door de uitzendbranche. Aantal banen groeit naar 10 miljoen

Het CBS meldt dat de economie in het derde kwartaal van 2016 verder is gegroeid. Uiteraard profiteert ook de arbeidsmarkt hiervan. Zo groeit het aantal banen.

Werkloosheid daalt tot onder half miljoen

Eerder werd al bekend dat het aantal werklozen gedaald is met 37 duizend tot 499 duizend. Daarmee daalde de werkloosheid voor het eerst sinds 2012 onder de half miljoen. In vergelijking met een jaar eerder is de werkloosheid bijna 100 duizend lager, maar wel nog bijna 190 duizend hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Toen bereikte de werkloosheid met 310 duizend personen het laagste punt van de afgelopen jaren.

Groei aantal banen

Daarnaast groeit ook het aantal banen. Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het derde kwartaal met 24 duizend ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. De sterkste banengroei vond plaats in de zakelijke dienstverlening, vooral de uitzendbranche, met 18 duizend en in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca met 10 duizend.

In het derde kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9 996 duizend banen. Het aantal banen groeit nu al tien kwartalen op rij. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal ongeveer 250 duizend banen bijgekomen.

Groei uitzendbranche

De groei van het aantal banen wordt dus vooral getrokken door de uitzendbranche. Het CBS becijfert dat de omzet in de uitzendbranche in het derde kwartaal met 1 procent is toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook het aantal uitzenduren nam in het derde kwartaal opnieuw toe. De stijging is te danken aan een toename in zowel de uren in de kortlopende als in de langlopende contracten.

 

Bron: PW De Gids