Het aantal pensioenfondsen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) telt er momenteel 268. Twintig jaar geleden waren dat er nog bijna vier keer zoveel. Dat komt vooral doordat steeds minder bedrijven een eigen pensioenfonds hebben.

Pensioenfondsen die besluiten te fuseren, of hun bezittingen en verplichtingen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder, doen dat volgens DNB meestal omdat de toekomstbestendigheid in het geding is. Vaak speelt daarbij een combinatie van factoren, zoals stijgende kosten, strengere regels, een benarde financiële positie en een dalend aantal actieve deelnemers.

DNB verwacht dat de komende tijd meer pensioenfondsen noodgedwongen de krachten zullen bundelen. Er zijn nu al 45 fondsen die bij de toezichthouder hebben aangekondigd dat zij ermee stoppen. DNB heeft dit jaar nog eens 22 kwetsbare fondsen verzocht een actieplan op te stellen.

 

Bron: AllesOverHR