Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2016 verder toegenomen. Vooral in de bouw en de horeca steeg het aantal bedrijven dat hun personeelsbestand snel uitbreidde. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het Nederlandse bedrijfsleven.

In totaal telde het bedrijfsleven vorig jaar bijna 7 300 bedrijven die als ‘snelle groeier’ kunnen worden aangemerkt. Dat is het hoogste aantal sinds de start van de metingen in 2010. Ook op jaarbasis steeg het aantal snelle groeiers: in 2015 waren er nog 6 200.

Een bedrijf (met tien of meer werknemers aan het begin van de groeiperiode) groeit snel als het aantal werknemers er in drie achtereenvolgende jaren gemiddeld met minstens 10 procent toeneemt. Dat kan door overname van een ander bedrijf, of door het aannemen van nieuwe mensen. Bij de snelgroeiende bedrijven uit 2016 kwamen er in drie jaar tijd ruim 365 duizend werknemers bij. Een op de zes snelle groeiers groeide (mede) na een overname.

Snelle groeiers in het Nederlandse bedrijfsleven

snelgoeiende bedrijven

Grootste toename in de bouw en horeca

In de bouw waren er vorig jaar 385 snelgroeiende bedrijven, minder dan de 410 uit 2010, maar bijna de helft meer dan in 2015. Ook de horeca herbergt veel snelle groeiers: 945 bedrijven voldeden in 2016 aan de criteria. Dat is 25 procent meer dan een jaar eerder en ruim 57 procent meer dan de 600 uit 2010. De snelle groeiers in de horeca zijn met name restaurants, maar ook onder de logiesverstrekkers zitten meer snelle groeiers dan in 2010.

Ook in de informatie- en communicatiebranche was sprake van een toename. Daar steeg het aantal snelgroeiende bedrijven vorig jaar naar 615. Dat is 17 procent meer dan in 2015 en bijna 34 procent meer dan in 2010. Vooral de IT-dienstverleners, zoals softwareontwikkelaars, groeiden hard. Qua absolute aantallen zitten ook bij de handelaren en zakelijke dienstverleners veel snelle groeiers. Onder deze laatste categorie vallen ook de uitzendbureaus.

Snelle groeiers naar sector

snelgoeiende bedrijven

 

Bron: AllesOverHR