Een kwart van de werkenden in niet tevreden over zijn huidige baan en zou liever op zoek gaan naar een andere uitdaging. Er is dus veel meer mobiliteit op de arbeidsmarkt mogelijk. Maar de angst om zekerheden te verliezen en het ontbreken van een goed beeld van de eigen arbeidsmarktwaarde maakt dat mensen blijven zitten waar ze zitten. 

Dat blijkt uit het onderzoek De waarde van werk, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van de ABU. In de onderzoek zijn meer dan 1.200 werkenden ondervraagd over onder meer hun tevredenheid, ambitie, wensen en drijfveren in hun werkende bestaan.

Zoeken andere uitdaging

Driekwart (76%) van de werkenden in Nederland is tevreden over zijn huidige werk. Dat betekent dat bijna een kwart van alle werkenden niet tevreden is met zijn of haar baan. Op de vraag of de loopbaan er anders uit zou zien als mensen deze over konden doen, antwoordde 33% dat zijn loopbaan er idealiter anders uit zou zien. Zij hebben blijkbaar andere ambities en zoeken een andere uitdaging. De ABU concludeert terecht dat er dus meer mobiliteit op de arbeidsmarkt mogelijk is.

Geen ‘vast’ versus ‘flex’-discussie

Maar lang niet één op de drie werkenden zoekt daadwerkelijk actief ander werk. De reden om ‘te blijven zitten waar je zit’ is onder meer dat men bang is zekerheden te verliezen, zoals pensioenopbouw, de verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheid om een hypotheek te kunnen krijgen.
De ABU stelt dat die zekerheden meer losgekoppeld zouden moeten worden van de contractvorm of de werkgever. Dan zou er meer beweging op de arbeidsmarkt komen. “In het politieke debat gaat het te vaak over ‘vast’ versus ‘flex’. Die discussie brengt ons niet verder. Het is veel interessanter om naar de drijfveren en behoeften van werkenden te kijken,” licht ABU-directeur Jurriën Koops toe.

Arbeidsmarktwaarde

De arbeidsmobiliteit wordt ook geremd doordat ruim de helft van de werkenden geen scherp beeld heeft van zijn eigen arbeidsmarktwaarde. Ook is een deel niet of onvoldoende in staat de regie over zijn eigen loopbaan te voeren.
En dat terwijl globalisering, digitalisering en robotisering vraagt om aanpassingsvermogen van werkenden. Volgens de ABU zouden werkenden geholpen zijn met een periodieke arbeidsmarktscan. En ook het nieuwe kabinet moet een leven lang ontwikkelen als uitgangspunt nemen in haar arbeidsmarktbeleid, vindt Koops. “Zelfregie en aanpassingsvermogen zouden naar onze mening dan ook centraal moeten staan bij het ontwikkelen van toekomstig arbeidsmarktbeleid.”

 5 conclusies uit het onderzoek:

  1. Driekwart van de Nederlanders is tevreden tot zeer tevreden met zijn huidige baan
  2. 60% van de werkenden is tevreden tot zeer tevreden met zijn huidige contract
  3. 33% zegt dat zijn loopbaan er idealiter anders uit zou zien
  4. 70% verwacht komend jaar nog aan het werk te zijn
  5. een op de drie denkt snel nieuw werk te vinden als dat moet

 

Bron: ABU / Flexmarkt