De uitzendsector is de afgelopen maand (periode 8) opnieuw gegroeid. Het aantal uitzenduren nam toe met 6% en de omzet steeg met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Het aantal uitzenduren en -omzet in periode 8 (week 29 – 32) is als volgt verdeeld over de drie belangrijkste sectoren:

  • administratieve sector: een daling van zowel 2% in uren als in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • industriële sector: een stijging van 11% in uren en een stijging van 14% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • technische sector: het aantal uren steeg met 6%. De omzet nam met 7% toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De uitzendbranche groeide in de voorgaande periode (periode 7) nog iets sterker. De groei van de uitzendsector kent geen constant verloop; in periode 6 was er een dubbelcijferige groei, terwijl periode 5 helemaal geen groei kende. De uitzendbranche is het eerste halfjaar van 2017 gemiddeld met 6% gegroeid (in uitzenduren en -omzet) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016.

 

Bron: ABU / FlexMarkt