Driekwart van de werkgevers vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren. Dit is een van de uitkomsten in de publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. In 2001 was dat nog 42%. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt 50% wenselijk.

Driekwart (77%) vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren en 12% vindt zelfs dat ouderen beter presteren.

Toch vindt een kwart van de werkgevers dat de productiviteit van ouderen lager ligt dan hun loonkosten rechtvaardigen. Maatregelen om ouderen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken komen steeds minder vaak voor.

Digitale publicatie

Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit meerdere op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Iedere pagina gaat in op een specifiek thema, gebaseerd op gegevens uit het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers. De kaarten beschrijven de manier waarop werkgevers hun personeelsbeleid vormgeven en investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe scholen ze hun werknemers? Nemen ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst? En nemen ze specifieke maatregelen voor oudere werknemers? Deze ‘card stack’ is een vervolg op de rapporten die eerder verschenen onder de titel Vraag naar arbeid.

 

Bron: AllesOverHR