De arbeidsmarkt is flink in beweging. Een op de zeven (14,3%) van de Nederlandse beroepsbevolking kijkt actief om zich heen naar een nieuwe baan en dat is aanmerkelijk hoger dan de afgelopen jaren. Het aantal mensen dat het afgelopen jaar van baan is gewisseld, is met een 25% gestegen naar 1,2 miljoen.Afbeeldingsresultaat voor arbeidsmobiliteit

Vertrouwen op de arbeidsmarkt
De aantrekkende economie en dalende werkloosheid zorgen voor meer vertrouwen op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in meer mobiliteit en activiteit van de Nederlandse beroepsbevolking. Naast de uitbreidingsvraag van werkgevers, zorgt het toegenomen aantal baanwisselaars ook voor vervangingsvraag.

Minder schaarste hoogopgeleiden
In het tweede kwartaal van 2016 is de vraag naar met name laag- en middelbaar opgeleiden sterk gebleven, terwijl de vraag naar hoogopgeleiden juist een enorme stagnatie laat zien. De vraag naar hoogopgeleide ICT’ers zou zelfs zijn gedaald. In het segment van hoger opgeleiden zagen we de schaarste in het tweede kwartaal kleiner worden, omdat het aanbod van hoger opgeleiden sneller steeg dan de vraag naar hoger opgeleiden.
‘De afnemende vraag naar hoogopgeleiden (..) is zeer bijzonder te noemen. Of het een momentopname is, een aanwijzing dat de arbeidsmarkt aan het veranderen is, of juist een uitwerking van de wet WWZ en de Wet DBA zullen we op 14 november zien als we de cijfers van Q3 bekendmaken’, zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

 

Bron: Intelligence Group, http://www.flexmarkt.nl/