Zzp’ers vallen vooral uit door ziekte. Psychische klachten en ongevallen spelen een iets kleinere rol bij arbeidsongeschiktheid van zzp’ers.

Arbeidsongeschiktheid van zzp’ers vooral door ziekte

Dat blijkt uit onderzoek onder 744 zzp’ers door ZZP Barometer in samenwerking met Centraal Beheer. 30 procent van de arbeidsongeschikte zzp’ers kan niet werken door een (tijdelijke) ziekte. Daarnaast zijn psychische klachten (26%), zoals een burn-out, en ongevallen (25%) belangrijke oorzaken van arbeidsongeschiktheid van zzp’ers.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Slechts de helft van de zzp’ers die arbeidsongeschikt raakten beschikte over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 14% procent van de zzp’ers werkte op het moment van arbeidsongeschiktheid ook nog in loondienst en beschikte op die manier op enigerlei mate over een vangnet. 7 procent van de arbeidsongeschikte zzp’ers was WIA-verzekerd. Bijna een derde (28%) had geen enkele verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Kosten en baten AOV

Van de totale groep zzp’ers heeft 41 procent zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld hebben zij 275 euro per maand over voor deze verzekering. Hiervoor verwachten zij 57 procent van hun huidige bruto jaaromzet als uitkering te ontvangen. De zzp’ers die een beroep moest doen op hun AOV beoordelen deze gemiddeld met een 7,8.

Onverzekerden willen minder betalen

Degenen die niet over een AOV beschikken, willen een stuk minder betalen voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid van zzp’ers. Zij hebben er maximaal 122 euro per maand voor over. Voor dit bedrag hebben zij bijna dezelfde uitkeringsverwachtingen. Zo verwachten zij bij arbeidsongeschiktheid 52 procent van hun huidige bruto jaaromzet uitgekeerd te krijgen.

 

Bron: PW