De kwaliteit van het arbobeleid van werkgevers kan omhoog. Alhoewel organisaties meer maatregelen nemen rondom veiligheid en gezond werken dan in 2014, is het niveau nog altijd lager dan dat in 2007. Dat blijkt uit de Arbobalans 2016. Afbeeldingsresultaat voor arbo

In 2016 is een toename te zien van het aantal organisaties  dat – mogelijk door de economische groei – zich bezighoudt met arbobeleid. Zo hebben meer organisaties een contract  met een arbodienst, een ziekteverzuimbeleid en een preventiemedewerker. 45% van de Nederlandse organisaties heeft een RI&E opgesteld; 75% heeft een contract met een arbodienst en geeft voorlichting over het arbobeleid. Dat zijn wel vooral grotere organisaties die bij elkaar meer dan 90% van de werknemers vertegenwoordigen.

Beroepsziekten groot probleem

In 2014 liep 3% van de Nederlandse werknemers een beroepsziekte op die is vastgesteld door een arts. Beroepsziekten vormen 5% van de totale ziektelast in Nederland. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen zijn de grootste veroorzakers van verzuim en beroepsziekten. Een werknemer met een beroepsziekte meldt zich gemiddeld 31 dagen per jaar ziek, terwijl een werknemer zonder beroepsziekte gemiddeld zes dagen per jaar ziek thuis zit, blijkt uit de Arbobalans (pdf).

Nederlandse werknemer voelt zich gezond

In vergelijking met andere Europese landen voelen Nederlandse werknemers zich gezonder. Ze zijn bevlogen in hun werk en ervaren relatief minder klachten door emotionele uitputting (zoals een burn-out). Ook hebben ze er  vertrouwen in dat ze tot op hoge leeftijd kunnen doorwerken. Werknemers in Nederland staan minder bloot aan  arbeidsrisico’s, maar hebben wel vaker te maken met agressie en geweld op het werk. Het ziekteverzuim van 4% is wel hoger dan het Europese gemiddelde van 3%.

 

Bron: ttps://www.rendement.nl