Als uw organisatie externen inschakelt voor het uitvoeren van opdrachten, moet er ook dan oog zijn voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De overheid heeft hiervoor een brochure gemaakt met praktische arbotips voor opdrachtgevers. Afbeeldingsresultaat voor arbo

Ook als uw organisatie opdrachten geeft aan externe partijen, is er de verplichting te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De opdrachtgever bepaalt immers de voorwaarden waaronder gewerkt wordt, kiest de werkomgeving of schrijft bepaalde werkprocessen voor. Rekening houden met veilig en gezond werken voorkomt uitval door ziekte of ongevallen en conflicten over aansprakelijkheid (tools). Zo kan een te krap budget of een te strakke planning bijvoorbeeld werkdruk veroorzaken en risico’s voor de veiligheid opleveren.

Veilige arbeidsomstandigheden goed voor imago

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan een opdrachtgever door een benadeelde werknemer worden aangesproken op de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld na een arbeidsongeval. Alle reden dus om het goed te regelen. Net als goed werkgeverschap is goed opdrachtgeverschap de basis van gezonde, veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden. Ook draagt het bij aan het imago van uw organisatie en het welzijn van medewerkers. De overheid heeft voor opdrachtgevers een brochure met arbotips (pdf) samengesteld zodat zij gezond en veilig werk kunnen garanderen.

 

Bron: https://www.rendement.nl/