Minister Lodewijk Asscher noemt discriminatie van zwangeren op het werk volstrekt onacceptabel. ‘Elke melding van zwangerschapsdiscriminatie is er natuurlijk één te veel.’ Foto ter illustratie

De bewindsman van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde vandaag op het nieuws dat bij het nieuwe meldpunt over zwangerschapsdiscriminatie in twee weken tijd meer dan 550 meldingen zijn binnengekomen. ,,Zwanger zijn moet vooral leuk zijn. En dus geen onnodige spanningen opleveren voor de moeder. Vooral geen stress of ze haar baan misschien kwijtraakt, of haar contract nog wel verlengd wordt en of ze in de toekomst nog wel promotie kan maken. En bij sollicitaties mag een dikke buik natuurlijk nooit reden zijn om iemand af te wijzen. Dat doen goede en moderne werkgevers niet”, aldus de minister.

Tijdelijke en flexcontracten

Het College voor de Rechten van de Mens maakte vandaag bekend dat bij hun nieuwe meldpunt zwangerschapsdiscrimnatie binnen twee weken al 550 meldingen zijn binnengekomen. Dat meldpunt is vooral bedoeld voor vrouwen die vanwege hun zwangerschap in de problemen kwamen met hun tijdelijke of flexibele contract. ,,We zijn best verbaasd dat er in zo’n korte termijn zoveel klachten zijn binnengekomen”, zegt een woordvoerster. Vrouwen melden vooral dat hun tijdelijke contract niet is verlengd vanwege hun zwangerschap of dat hun flexcontract werd omgezet in een nulurencontract.

Volgens het College is het probleem rond discriminatie van zwangere vrouwen nog breder. Uit eerder onderzoek bleek dat 45 procent van de zwangeren op het werk te maken krijgt met discriminatie. ,,Dan gaat het ook om dingen als de bejegening op het werk, kansen op promotie en arbeidsvoorwaarden.”

Gezaghebbend

Onlangs deed het College uitspraak in vier zaken waarbij een dienstverband werd beeïndigd. In twee gevallen werd gesteld dat de werkgever inderdaad de zwangerschap had laten meetellen. Dat gebeurde bij een thuishulp van thuiszorgorganisatie Florein en bij een redacteur die via detacheringsbureau OnlyHuman werkte. ,,Onze uitspraken zijn niet juridisch bindend, maar ze zijn wel gezaghebbend”, stelt de woordvoerder. ,,In 75 procent van de gevallen wordt er gehoor aangegeven, bijvoorbeeld door excuses aan te bieden.”

Lastig

Werkgeversorganisatie AWVN stelt ‘niet het idee te hebben dat er sprake is van stelselmatige discriminatie’. ,,Soms zal het best lastig zijn voor een werkgever, maar dan nog is het een logistiek probleem dat je kunt oplossen”, zegt een woordvoerder. Wij adviseren een goed werkgever te zijn.”

In eerder onderzoek van het College kwam naar voren dat werkgevers zwangere vrouwen bij sollicitatiegesprekken afwijzen voor tijdelijke banen of kortlopende projecten. ,,Als ik iemand aanneem dan wil ik die persoon gelijk kunnen inzetten en niet pas over een paar maanden. Dat heeft niets te maken met de zwangerschap maar puur omdat ze niet gelijk inzetbaar zou zijn. Dan blijft het werk liggen en moet je weer iemand anders aannemen. Maar er wordt tijdens de sollicitatie niet gevraagd of de sollicitante zwanger is. Als ik daar tijdens de proeftijd achter kom, kan ik me voorstellen dat ik het contract beëindig. Ik vind dat ze dan toch een stuk vertrouwen heeft geschaad”, zo werd een manager van een accountantsbureau geciteerd.

Minister Asscher verwees nog naar een nieuw actieplan zwangerschapsdiscriminatie, om het probleem intensiever aan te pakken. Vrouwen krijgen via de GGD en de verloskundigen meer informatie over hun rechten en plichten tijdens de zwangerschap. Ook komt er meer voorlichting aan werkgevers via de campagne arbeidsmarktdiscriminatie en een gerichte inzet van het team arbeidsdiscriminatie bij de Inspectie SZW.

Bron: AD.nl