Leider van de PvdA Lodewijk Asscher vraagt zijn Europese collega’s de arbeidsmigratie in de Europese Unie aan banden te leggen.

Asscher: stop ‘businessmodel voor lage lonen’In een brief aan de Europese sociaaldemocratische leiders stelt de bewindsman dat de arbeidsmigratie moet stoppen. Zo meldt de Volkskrant vandaag.  Het vrij verkeer van werknemers, een van de kernwaarden van de EU, is in Asschers optiek een ‘businessmodel voor lage lonen’ geworden.

Betaling naar landsnorm

Asscher wil dat de Poolse loodgieter en Bulgaarse truckchauffeur worden betaald naar de normen van het land waar ze werken. Een voorstel daartoe van Europees Commissaris Thyssen van Sociale Zaken wordt al bijna een jaar tegengehouden door tien, voornamelijk Oost-Europese, lidstaten. Die willen voorkomen zo dat hun goedkopere werknemers straks moeilijker aan de slag komen in andere EU-landen.

Lagelonencontinent

De minister wil het Commissievoorstel nu doorduwen. ‘Het liefst door de Oost-Europese landen te overtuigen dat ook zij niet gebaat zijn bij uitbuiting van hun mensen.’ Als dat niet lukt, mogen de tien landen wat Asscher betreft worden overstemd.

Asscher: ‘Ik ben er ten diepste van overtuigd dat dit moet gebeuren. Het is een ideologische keuze: Europa mag geen lagelonencontinent worden. Anders erodeert het draagvlak onder de EU.’

Ongelijkheid inkomsten bij gelijk werk

Ook wil de bewindsman een beperking van de mogelijkheid dat buitenlandse werknemers tijdelijk hun belasting en sociale premies in het eigen land betalen. Ook dat leidt tot ongelijkheid in inkomsten bij gelijk werk, stelt hij.

 

Bron: PW De Gids