Iedereen die het wettelijk minimumloon (Wml) verdient moet in de toekomst hetzelfde vaste bedrag per uur gaan krijgen. Dit uniform wettelijk minimumuurloon moet leiden tot een eerlijker en transparanter minimumloon voor iedereen. 

Demissionair minister Asscher (Sociale Zaken) heeft hiervoor een wetsvoorstel voor een wijziging in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ter internetconsultatie voorgelegd.

Verschillen in afgeleid minimumuurloon

Op dit moment is het wettelijk minimumloon afhankelijk van de normale arbeidsduur (NAD), waardoor het afgeleid minimumuurloon tussen werknemers kan verschillen. Voor het bepalen van het uurloon van iemand die het minimumloon verdient, is het uitgangspunt namelijk een volledige werkweek in een sector of cao, en die kunnen verschillen van bijvoorbeeld een 36-, 38- of 40-urige werkweek. Dit zou verwarring scheppen als mensen geen volledige werkweek werken of twee banen hebben in verschillende sectoren. Ook leidt het omrekenen soms tot discussie bij de handhaving van het WML.

Uniform wettelijk minimumuurloon

De introductie van een uniform wettelijk minimumuurloon moet leiden tot een eerlijker en transparanter minimumloon voor iedereen en de handhaving hierop versterken. Het wetsvoorstel dat nu ter discussie is voorgelegd heeft dan ook als doel dat de systematiek eerlijker wordt, beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt en beter te handhaven is. Het aantal uur wordt straks vastgesteld op de gemiddelde werkweek in cao’s, momenteel zou dat betekenen dat een uurloon wordt vastgesteld op het WML gedeeld door 37,4 uur.

 

Bron: rijksoverheid/internetconsultatie / https://www.flexmarkt.nl/