Ieder jaar denken veel Nederlanders aan het wisselen van baan. Voor de één is een baanwissel gedwongen, terwijl de ander juist van baan zou willen wisselen uit ontevredenheid of onmogelijkheden. Ondanks onderlinge verschillen hebben mensen die van baan willen wisselen één ding gemeen: ze willen allemaal optimale werkvreugde voelen.

In dit artikel laten we zien hoe en waarom Nederlanders denken over een baanwissel. Om dit in kaart te brengen heeft CV Ster onderzoek gedaan onder 1.024 Nederlanders. Binnen het onderzoek is aan respondenten gevraagd of en waarom ze het afgelopen jaar (periode: augustus 2016 tot augustus 2017) hebben overwogen om van baan te wisselen.

Redenen om van baan te wisselen

Bijna een vijfde van respondenten (18,5%) heeft aan een baanwissel gedacht omdat er geen groeimogelijkheden binnen de huidige functie zijn of omdat er geen uitdaging meer in het werk zit. Een ander groot deel (9,9%) is niet gelukkig met de werkzaamheden. Ontevredenheid over de werksfeer staat op de derde plek, met 9,7%. Het salaris komt op de vierde plek als belangrijkste reden om van baan te willen wisselen.‘Slechts’ 6,5% heeft een baanwissel overwogen uit ontevredenheid over het salaris.

Wie zijn de baanwisselaars?

55,4% van de mensen die een baanwissel heeft overwogen is vrouw. Ook in leeftijd zijn grote verschillen zichtbaar. Het zijn vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar die aan een baanwissel denken. Van alle welwillende baanwisselaars, is 32,3% tussen de 18 en 30 jaar.

Ook mensen tussen 41 en 50 jaar (24,6%) denken aan een andere baan. Dit is ook terug te zien in de periode dat respondenten werkzaam zijn bij de huidige werkgever: 31,6% van de mensen die van baan wil wisselen, is reeds langer dan 10 jaar werkzaam bij de huidige werkgever.
Mensen die aan een baanwissel denken zijn vooral fulltimers (55,8%). 38,2% van de mensen die van baan wil wisselen werkt parttime

Wat zijn de verschillen in opleidingsniveau?

Onder zowel MBO’ers, HBO’ers als WO’ers, is de voornaamste reden om een baanwissel te overwegen; de uitdaging die er niet meer is of de doorgroeimogelijkheden die er niet zijn. Kijkend naar andere veel voorkomende redenen, zijn er wel grote verschillen zichtbaar tussen verschillende opleidingsniveaus. Zo denken MBO’ers vaak aan een baanwissel omdat ze niet gelukkig zijn met de werkzaamheden. HBO’ers overwegen een baanwissel juist omdat de werkdruk te hoog is. Onder HBO’ers zijn de mensen die aan een baanwissel denken opvallend vaker vrouw (65,4%). WO’ers hebben tot slot hele andere redenen om aan een baanwissel te denken. Zij doen dit vooral omdat het werk niet bijdraagt aan het bereiken van de persoonlijke doelen.

Mensen met een MBO achtergrond die van baan willen wisselen, doen dit vooral omdat ze geen uitdaging of doorgroeimogelijkheden meer hebben binnen de huidige functie (24,4%). 12,6% is niet gelukkig met de werkzaamheden. Ook de werkdruk en de werksfeer (beide 7,8%) zijn een veelvoorkomende reden om van baan te willen wisselen.

Werkenden met een HBO achtergrond, denken vooral aan een baanwissel omdat zij geen uitdaging of doorgroeimogelijkheden meer hebben binnen de huidige functie (22,7%). Ook de werkdruk vormt een belangrijke motivatie binnen deze groep (12,7%). 11,1% is niet gelukkig met de werkzaamheden. Opvallend onder HBO’ers; 65,4% is vrouw.

Mensen met een universitaire achtergrond overwegen een baanwissel omdat ze geen uitdaging meer binnen de huidige functie hebben (15,2%). Daarnaast geeft deze groep aan dat het werk niet bijdraagt aan het bereiken van de persoonlijke doelen (10,9%). Tot slot is een nieuw aanbod van een ander bedrijf ook vaak reden om van baan te willen wissel binnen deze groep (8,7%).

 

Bron: AllesOverHR