Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. De tweede berekening van het bbp wordt altijd 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.
Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening, die is gepubliceerd op 16 mei. Het beeld van de economie blijft hetzelfde. De groei is vooral te danken aan de investeringen. Het bbp groeit al 12 kwartalen achter elkaar.

Bruto Binnenlands Product (BBP)

BBP groei banen

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uiterste bijstellingen bedroegen -0,3 en +0,5 procentpunt.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de kwartaal-op-kwartaalgroei in het derde kwartaal van 2016 van 0,8 naar 0,7 procent.

Groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 3,2 procent. Volgens de eerste berekening was dat 3,4 procent.

Jaarcijfers

Met de publicatie van de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2017 worden ook herziene jaarcijfers van 2015 (definitief) en 2016 (voorlopig) gepubliceerd. Op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie is de economische groei in 2015 aangepast van 2,0 naar 2,3 procent. De economische groei in 2016 blijft 2,2 procent.

Aantal banen groeit met 53 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal met 53 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 56 duizend banen.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 waren er in het eerste kwartaal van 2017 volgens de tweede berekening 166 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 171 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoensgecorrigeerd) mutatie t.o.v. kwartaal eerder (X 1 000)

BBP groei banen

 

Bron: CBS