Bedrijven weten te weinig wat ze willen. Dat concludeert Employment Services uit een inventarisatie onder 150 relaties.

De Nederlander geeft zijn baan een 7,6. Van alle ondervraagden geeft slechts 8,4 procent zijn baan een onvoldoende. Ruim 90 procent vindt de baan belangrijker dan het salaris.

“Het feit dat de baan belangrijker wordt gevonden, is waarschijnlijk een gevolg van de crisis die achter ons ligt”, constateert Diederik Leeman,managing partner van het bureau voor werving, selectie en executive search. “Mensen zijn blij met de baan die ze hebben. Ruim een derde geeft aan voorzichtiger te zijn geworden door de crisis. Nederlanders wisselen daardoor minder snel van baan.”

Niet professioneel

Over de sollicitatiegesprekken is men echter minder te spreken. Ruim tweederde van de ondervraagden is van mening dat bedrijven sollicitatiegesprekken niet professioneel voeren. Leeman: “Dit verbaast mij niet. Het voeren van een sollicitatiegesprek is een vak apart. De gesprekken worden helaas niet altijd door de juiste personen gehouden. Daarnaast weten bedrijven vaak niet welke competenties ze nu precies zoeken.” Dat blijkt ook uit de inventarisatie. Ruim tachtig procent van de ondervraagden geeft aan dat ze merken dat bedrijven te weinig weten wat ze willen.

Openstaan voor nieuw uitdagingen

Door de werkeloosheid is het aantal actieve zoekers op de arbeidsmarkt de laatste jaren fors toegenomen. Maar ook Nederlanders die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan, geven aan open te staan voor nieuwe uitdagingen. Ruim 90 procent wil graag ingaan op een toenadering van een recruiter.

Top 3 leukste onderdelen van de baan

Inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden 65,0%
Collega’s en bedrijfscultuur 36,6%
Salaris/afstand woon werk 32,5%

Top 3 minst leuke onderdelen van de baan

Toekomstperspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden 45,5%
Collega’s en bedrijfscultuur 30,1%
Salaris 24,4%

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/