Werkgevers hebben weer moeite met het vullen van vacatures. Er is behoefte aan meer loodgieters, meer elektriciens en onderhoudsmonteurs en in de ICT zoeken bedrijven naar werknemers met kennis van specifieke programmeertalen. 

Hoe moeten bedrijven toch vakmensen zien te werven en vasthouden? Personeelsdeskundige Willem de Lange geeft een aantal tips.

Belangrijk is te luisteren, benadrukt De Lange. Dat kan door een hr-deskundige, maar misschien is het nog belangrijker om dat te laten doen door de lijnmanager, aldus hr-expert. Een manager moet dan bijvoorbeeld aan iemand vragen wat hij of zij van het werk vindt en vragen hoe het werk leuk kan blijven.

Verder zijn er deze vijf punten om in de gaten te houden.

Arbeidsrelatie

“Je moet ook kijken naar de situatie waarin mensen verkeren. We hebben vaak het idee dat jonge mensen geen zekerheid willen. Dat is veel te algemeen gesteld. Het is zo dat het sterk afhangt van de omstandigheden waarin jongeren zich bevinden en of ze een gezin hebben of een hypotheek willen. Dan is die zekerheid wel belangrijk. En naarmate mensen ouder worden, is dat ook zeker wel belangrijker.”

Zeggenschap

“Een ander belangrijk punt is zeggenschap. Dus hoeveel zekerheid iemand heeft in zijn werk. In hoeverre heb je een arbeidsrelatie waarin je die autonomie kunt waarmaken. Dus de organisatie van het werk is een belangrijk aspect. Naarmate je te maken hebt met hoger opgeleide medewerkers wordt autonomie in het werk steeds belangrijker gevonden. Ook in de techniek, bouw en ICT is zeggenschap belangrijk, maar met name in de techniek en ICT.”

Mogelijkheid om te ontwikkelen

“Een derde factor geldt zeker voor techniek en ICT. Die derde factor is de mogelijkheid om je door te ontwikkelen. Die ontwikkelingen in de techniek en ICT gaan zo onvoorstelbaar snel dat als je niet oppast je heel snel over verouderde kennis beschikt. Dat moet je zien te voorkomen en dat kan alleen maar als je de mogelijkheden hebt om je bij te scholen. Dat betekent dat je als werkgever faciliteiten moet bieden om tijdens werktijd door te ontwikkelen.”

Ruimte om talenten te ontwikkelen

“Kun je als medewerker wel je talenten ontwikkelen? In hoeverre houden werkgevers er rekening mee dat werknemers hun talenten willen ontwikkelen?”

Ruimte om eigen functie vorm te geven

“Dat betekent dat je mensen de ruimte geeft om op een eigen manier het werk in te vullen. Het gaat er om in hoeverre je je eigen functie zodanig kan vormgeven dat je je talenten kunt benutten en dat is dan ook vaak in het belang van het bedrijf waar je mee bezig bent.”

Ruimte om aan vakmanschap te werken

“Bij de bouw ligt het iets anders. Daar zie je natuurlijk ook wel veel technologische ontwikkelingen, maar daar is het oude vakmanschap minder aan verandering onderhevig en juist aan die vaklieden bestaat nog veel behoefte. Dat zie je ook in het bericht van het UWV.

In de bouw is dus belangrijk dat je de vaklieden de ruimte geeft om hun eigen vakmanschap uit te oefenen en zich daarin te bekwamen. Dat is wat anders dan in de technologie en ICT waarin voortdurende scholing veel belangrijker is. In de bouw gaat het vooral ook om de mogelijkheid om je te ontwikkelen in je eigen werk.”