Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het in het tweede kwartaal van het jaar met 2,1 procent gestegen, evenveel als in het eerste kwartaal. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het inkomen steeg vooral doordat meer mensen aan het werk waren.

Het statistiekbureau merkt wel op dat op basis van de cijfers geen uitspraak kan worden gedaan over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende huishoudensgroepen.

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is nu vanaf het tweede kwartaal van 2014 ieder kwartaal toegenomen. De stijging in 2017 is van een vergelijkbare orde van grootte als de groei over 2016, die uitkwam op 2,3 procent.

De groei van het inkomen is vooral een gevolg van de stijgende beloningen van werknemers. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar namen deze beloningen toe met 4 procent (3,4 miljard euro). De beloningen stegen vooral door groei van het aantal banen (met 196.000). Het loon per arbeidsjaar bleef met een toename van 0,5 procent achter bij de CAO-loonontwikkeling van 1,4 procent.

 

Bron: AllesOverHR