De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het derde kwartaal 2017 uitgekomen op 83,4 procent. Zo’n benutting van de beschikbare productiecapaciteit is voor het laatst bereikt in april en juli 2008, de vorige periode van hoogconjunctuur.

Ook het percentage bedrijven dat een tekort aan personeel als belangrijkste productiebelemmering ervaart steeg en kwam uit op een niveau dat niet eerder sinds de start van de meting in de tachtiger jaren van de vorige eeuw is waargenomen.

Bezettingsgraad
Bezettingsgraad industrie

Opnieuw hoger productie industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 3,9 procent hoger dan in mei 2016. De stijging is groter dan in april. Al meer dan anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide het sterkst.

Duitse producentenvertrouwen stijgt wel verder

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Daar bereikte het vertrouwen in juli een recordhoogte. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in mei 4,9 procent hoger dan een jaar eerder.

 

Bron: CBS / AllesOverHR