Er wordt ongelooflijk veel geklaagd over millennials: ze zijn egoïstisch, niet loyaal en hebben focus nul. De ironie is: met hun positieve eigenschappen zijn ze perfect uitgerust om de bedrijven van de toekomst te leiden. Veel beter dan alle generaties voor hen. Tijd voor een herwaardering. Afbeeldingsresultaat voor millennials

Hoewel de knoppen binnen bedrijven nog steeds bediend worden door oudere generaties, lopen er op de werkvloer steeds meer millennials (geboren tussen grofweg 1980 en 2004) rond. Over drie à vier jaar is de helft van de beroepsbevolking afkomstig uit deze jonge generatie.

Kloof

Toch lijkt er een behoorlijke kloof te bestaan tussen de millennials en alle voorgaande generaties. Veelgehoorde kritiek op de millennials luidt kort door de bocht: ze zijn ongeduldig, te risicovol, moeilijk te managen en lichtelijk werkschuw. Toch zegt deze kritiek meer over de gevers dan over de ontvangers, namelijk: ze begrijpen de millennials gewoon nog niet.

Positieve kanten van millennials

Want hoewel de negatieve kanten gedeeltelijk heus wel waar zijn, is geen enkele generatie beter uitgerust om de organisatie van de toekomst vorm te geven dan de millennials. Ze hebben namelijk een aangeboren verlangen om te groeien en te ontwikkelen. Ze willen snelle en hoge resultaten, betere oplossingen en snellere communicatie. Bovendien zijn ze niet bang om vragen te stellen en grenzen te verleggen. Ze willen vooral heel veel leren, maar ze staan ook meer dan ooit open voor verandering. Ze verlangen naar individualiteit, authenticiteit en transparantie.

Adaptief vermogen

Bedrijven waar veel millennials werken, zien er dus ook anders uit. Als millennials gewicht in de schaal van besluitvorming kunnen leggen, is er een veel groter adaptief vermogen aan snelle marktveranderingen. En doordat groei en ontwikkeling belangrijker worden, zullen de prestaties van het hele bedrijf toenemen.
Ook is het contact anders in bedrijven waar veel millennials werken. Enerzijds wordt dat korter en sneller (het is immers de generatie die het praten in 140 twittertekens heeft uitgevonden). Anderzijds hechter en authentieker: millennials verlangen naar échte communicatie en échte verbinding. Hoewel individualiteit de norm is, zijn ze de meest sociaal bewuste generatie ooit. Ze weten dat ze alleen niks bereiken en zijn natuurtalenten in het leggen van verbindingen en relaties. Dat maakt ze ook toleranter, eerlijker en transparanter dan eerdere generaties.

Moeilijker

Sommige dingen worden ook lastiger met millennials. Als je ze aanpreekt op een oude marketing-manier, lopen ze lachend weg. Ze willen niet het doel zijn van gladde praatjes, ze willen betrokken worden. Het vraagt van bedrijven om een aanpassing in hun manieren van werken en communiceren. En hoe kun je dat beter doen dan door zélf millenials aan te nemen?

Omarm de verschillen

Organisaties zullen écht anders naar de jongste generatie moeten gaan kijken. ‘Ze zijn lastig’ heeft een tijdje gewerkt, maar het einde daarvan breekt aan. Enerzijds omdat de oudere generatie steeds meer met pensioen gaat waardoor millennials een groter deel uitmaken van het personeelsbestand. En wil je vredig samenwerken aan hetzelfde organisatiedoel, dan is het verstandig om de verschillen te omarmen. Anderzijds omdat er deuren voor je opengaan (zowel in werkprocessen als klantrelaties), als je de talenten van de allerjongsten weet te ontsluiten.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl/