Het is essentieel dat Nederlandse werknemers zich blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren die passen bij de huidige economische en sociale veranderingen. Dit stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een diagnoserapport over Nederland. Afbeeldingsresultaat voor leren werk

Het rapport (pdf) van OESO geeft aan dat Nederland een sterke economie heeft, mede door de collectieve ontwikkeling van vaardigheden in het verleden. Maar het leren (tools) en onderhouden van vaardigheden mag niet stil komen te liggen om in de toekomst succesvol te kunnen blijven. Daarbij benadrukt OESO dat werknemers door de veranderende productieprocessen, technologische vooruitgang in digitalisering en robotica en klimaatverandering nieuwe collectieve vaardigheden moeten leren om die uitdagingen aan te kunnen gaan. Daarvoor zouden werknemers zich onder andere meer moeten bekwamen in het uitvoeren van abstracte taken.

Prioriteiten voor de lange termijn

Volgens OESO zijn er drie prioriteiten die werkgevers kunnen opnemen in hun langetermijnvisie.

  1. Bevorderen van meer evenwichtige vaardigheden
    Dit houdt in dat meer werknemers over  basisvaardigheden (lezen, rekenen, werken met computers en social media) moeten beschikken en dat meer werknemers de kans moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen. De werkgever kan hiervoor vaak onbelast (opfris)cursussen aanbieden (tool).
  2. Creëren van leerzame werkplekken
    Door werknemers op de werkplek nieuwe vaardigheden te laten leren, kan de eerste prioriteit worden gehaald. Niet elke werknemer zal namelijk terug naar school willen. De werkgever kan dan bijvoorbeeld bepaalde taken bij een andere werknemer neerleggen of teams meer zelfstandig laten functioneren.
  3. Bevorderen van een leercultuur
    Het is bij werknemers zelf, maar ook binnen organisaties, nog niet standaard om een leven lang te leren. Het continu leren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden is echter onmisbaar om te kunnen concurreren met andere landen en met technologie die taken kan automatiseren. Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) (tools) voor elke werknemer kan dan helpen. Ook kan de werkgever iedereen in de organisatie de kans geven om een opleiding (tool) te volgen die past bij een volgende carrièrestap of bij de strategie van de organisatie.

 

Bron: https://www.rendement.nl