Personen die naar een sterk prestige streven, zijn vaak liever een kleine vis in een grote vijver. Wie daarentegen uit is op een comfortabeler bestaan, zou er sneller voor opteren een grote vis in een kleine vijver te zijn.

Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Michigan bij een groep Amerikaanse studenten van Aziatische en Europese herkomst.

Er wordt echter aan toegevoegd dat deze keuzes niet louter een individueel karakter hebben, maar ook cultureel worden gestuurd.

De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers bovendien aan dat deze keuzes niet met vaste normen kunnen worden geëvalueerd.

Simplistisch

“De mens wordt in zijn leven vaak met cruciale keuzes geconfronteerd,” benadrukt onderzoeksleider Kaidi Wu. “Dergelijke beslissingen kunnen een belangrijke impact hebben op het verdere verloop van het leven. Dat geldt onder meer voor de keuze van de universiteit, waarbij mogelijk de kwaliteit van de opleiding tegenover de kans op een diploma tegenover elkaar moeten worden afgewogen.”

De onderzoekers merken op dat deze keuzes vaak ook cultureel gekleurd kunnen zijn. Vastgesteld werd immers dat 58 procent van de Chinese studenten zouden kiezen voor een hoger gekwoteerde universiteit, waar gemiddeld lagere eindscores worden gehaald. Bij Europese Amerikanen daalde dat cijfer tot 29 procent.

“Men zou kunnen veronderstellen dat de keuze van de Chinese studenten is ingegeven door een collectieve filosofie, waarbij het individuele succes minder belangrijk wordt geacht, maar in werkelijkheid blijkt een andere motivering aan het werk te zijn,” zegt Kaidi Wu. “Chinezen hechten immers een groter belang aan prestige dan Europeanen.”

“Culturen worden vaak onterecht herleid tot simplistische en eenzijdige zuilen. Daarbij wordt het westen vereenzelvigd met individualisme en analytisch denken, terwijl het oosten wordt gelinkt aan collectivisme en holistisch denken, maar in werkelijkheid zijn culturen complexe, poreuze en dynamische organismen.” (mah)

 

Bron: https://nl.express.live