Tussen 2003 en 2017 nam het aantal werknemers met een flexibel contract toe met 856.000. Dat wil zeggen dat bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking een flexibel contract had in 2017. Vooral onder jongeren (15 tot 25 jaar) nam dit aantal fors toe, meldt het CBS.

Het gaat dan veelal om studerende en schoolgaande jongeren met een bijbaan. Van de 883.000 jongeren met een flexibele arbeidsrelatie waren in 2017 bijna 8 op de 10 scholier of student. Sinds 2003 zijn er 335.000 meer scholieren en studenten met een flexibel contract. Onder niet-schoolgaande jongeren waren dit er 57.000 meer.

Toename flexwerk bij 25-plussers

In 2017 was bijna 20% van de 25- tot 45-jarigen werkzaam in een flexibele relatie. In 2003 was dit nog 10%. Ondanks dat het aantal 25- tot 45-jarigen afneemt in Nederland, nam het aantal flexwerkers toe met 226.000. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam af met 811.000.

Het aantal mensen van boven de 45 groeide sterk. Het aantal mensen binnen deze groep met een flexibele arbeidsrelatie nam toe met 197.000. Ook het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie en het aantal zelfstandigen steeg, samen met ongeveer 1 miljoen. Het aandeel flexibele werknemers onder 45-plussers is hierdoor gestegen van 7% naar 10%.

Bron: CBS