In Nederland worden de arbeidswetten gehandhaafd door de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. Maar de inspecteurs hebben te weinig tijd om goed inspecties uit te voeren, vreest vakbond CNV. De bond wil precies weten of de dienst het werk wel aan kan en doet daarvoor een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.CNV wil duidelijkheid over inspectierapporten Arbeidsinspectie

Volgens het CNV staat de capaciteit van de Inspectie SZW al jaren onder druk. De vakbond wil dat de inspectiedienst daarom openbaar maakt wat er nodig is aan inspectiecapaciteit “om echt te kunnen handhaven”.

Maak benodigde inspectiecapaciteit openbaar
De inspectiedienst geeft volgens de vakbond geen compleet en duidelijk beeld. CNV-voorzitter Maurice Limmen maakt daarom bekend dat het CNV op 1 november een Wob-verzoek heeft gedaan om de uitvoeringstoetsen van de Inspectie SZW te openbaar te maken. Op basis van deze wet is alle overheidsinformatie openbaar, tenzij de overheid zwaarwegende belangen kan aanvoeren waarom dat niet zou kunnen.

Limmen: “We willen precies weten wat de inspectie zelf zegt over de capaciteit die nodig is om arbeidswetten goed te kunnen uitvoeren. Ik zie niet in waarom die informatie geheim zou moeten zijn.”

Toets voor uitvoeren en handhaven inspecties
Bij alle nieuwe wet- en regelgeving waar de Inspectie SZW mee te maken krijgt, maakt de dienst een zogenaamde Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets, kortweg ‘uitvoeringstoets’. In zo’n toets wordt specifiek gerapporteerd of een nieuwe wet of regeling is uit te voeren en te handhaven.

Ook staat in de uitvoeringstoets precies aangegeven wat het de Inspectie SZW aan capaciteit kost.

Meer inspectiecapaciteit nodig
“Bij het CNV zien wij aan alle kanten dat er meer inspectiecapaciteit nodig is. Kijk alleen maar naar de forse stijging van het aantal dodelijke arbeidsongevallen in de eerste helft van 2016: een stijging van 56%, ofwel van 26 dodelijke ongevallen, naar 42”, aldus Limmen. “Maak daarom deze belangrijke informatie over de inspectiecapaciteit gewoon openbaar”, is zijn pledooi.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/