Vakbond CNV zet komend jaar in op loonsverhogingen die het peil van de inflatie ruimschoots overstijgen. De loonontwikkeling is volgens de bond het afgelopen jaar achtergebleven.

CNV: maak loonsverhoging hoger dan inflatieDit stelt de bond in haar Arbeidsvoorwaardennota 2017. Dat hiermee de koopkracht stijgt, is bovendien gunstig voor de Nederlandse economie.

Looneis

De vakbond wijst bij haar looneis op adviezen van onder meer De Nederlandsche Bank (DNB). DNB-president Klaas Knot riep bedrijven anderhalf jaar geleden al op om loonstijgingen niet te beperken tot de huidige, lage inflatie. Daar voegde DNB onlangs aan toe dat hogere lonen vooral mogelijk zijn in bedrijfstakken die zich op de Nederlandse markt richten.

Als belangrijkste speerpunten bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden in 2017 noemt CNV ‘delen in de economische groei, investeren in scholing en een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt’. In dat kader zet de bond in op afspraken over een individueel ontwikkelingsbudget in elke cao. ‘Dat budget moet ook als iemand van baan verandert worden meegenomen en niet toevallen aan de werkgever,’ aldus arbeidsvoorwaardencoördinator van de CNV Arend van Wijngaarden.

Een hoger salaris alleen is niet voldoende om uw medewerkers tevreden te houden. Lees in dit whitepaper hoe u op een simpele manier de tevredenheid van uw medewerkers checkt. En wat u dit allemaal brengt.

Cao-specifieke aanpak

Van Wijngaarden: ‘De afgelopen jaren heeft het CNV gepleit voor loonsverhoging die paste bij de ontwikkelingen in de specifieke bedrijven, branches en sectoren; afhankelijk van het niveau waarop wordt onderhandeld over de cao. In de eerste crisisjaren betekende dat, dat er bepaalde cao’s waren waarin een pas op de plaats is gemaakt. Afgelopen jaren is in cao’s gekeken waar er ruimte was om de lonen weer te laten stijgen.’

De bond handhaaft deze cao-specifieke aanpak. ‘Het verschil tussen bedrijven, branches en sectoren, en de daarbij bijbehorende cao’s, is zodanig dat een centrale, uniforme looneis niet past. Wel zet het CNV in op een looneis die ruim boven de inflatie ligt en die zowel gesteld kan worden in procenten als in centen. Dat is goed voor de werkenden die nu allemaal recht hebben om mee te profiteren van de aantrekkende economie en dat stimuleert de Nederlandse economie.’

Minimumtarieven voor zzp’ers

Verder wordt in cao’s onder meer ingezet op minimumtarieven voor zzp’ers. Daarmee kan volgens de bond meer zekerheid worden gecreëerd voor mensen die nu alleen met een flexcontract aan het werk kunnen. ‘Daarvoor is het van belang dat werkgevers niet meer voor flexwerkers of zpp’ers kiezen omdat die goedkoper zijn. Risico’s moeten niet alleen maar op werkenden worden afgewenteld,’ zegt Van Wijngaarden.

 

Bron: PW De Gids