Door de alsmaar verdergaande automatisering, verwachten HR-professionals dat administratieve functies als de Personeelsfunctionaris en de Medewerker Salarisadministratie, in de toekomst zullen verdwijnen. HR-professionals krijgen een zwaarder takenpakket, waarbij meer gevraagd wordt van HR-adviseurs en -leidinggevenden.

Computer neemt werk van HR over

Dit blijkt uit ‘HR Trends 2016-2017’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 800 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Functies vervallen door automatisering
Een ruime meerderheid van de HR-professionals (60%) verwacht dat zijn functie zwaarder wordt door uitbreiding van het takenpakket. Vooral de advies- en leidinggevende functies zullen volgens HR-professionals ingrijpend gaan veranderen.

Personeelsfunctionaris en Medewerker Salarisadministratie zijn functies waarvan HR-professionals verwachten dat deze in de toekomst verdwijnen als gevolg van de verdergaande automatisering.

Nieuwe prioriteiten voor HR
Ook de prioriteiten veranderen. In 2016 staat het opzetten van het arbeidsvoorwaardenbeleid op één, gevolgd door het bijstellen van het belonings- en functioneringsgesprek en het opleidingsbeleid.

In 2017 verschuiven de prioriteiten van HR naar het opstellen en/of bijstellen van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid en de strategische personeelsplanning.

Meer ontwikkeling, meer loon voor HR
HR-professionals maken zich minder zorgen over het economisch klimaat en daaraan gerelateerde factoren. Over het bijhouden van eigen kennis en competenties maken HR-professionals zich wel meer zorgen dan vorig jaar. Vorig jaar volgden iets minder HR-professionals dan ook een opleiding, training of cursus.

Eén op de drie HR-professionals zag zijn loon het afgelopen jaar stijgen. Dat zijn er een stuk minder dan het jaar ervoor, maar de gemiddelde loonstijging was met 3,1% wel hoger dan het jaar ervoor (2,8%). Dit jaar voorziet 26% van de HR-professionals een salarisstijging. Ook het aantal HR-professionals dat aanspraak maakt op een bonus- of winstuitkering is het afgelopen jaar fors gedaald.

Grotere promotiekansen, HR-vacaturemarkt trekt aan
De promotiekansen zijn dit jaar wel hoger dan voorheen. Ruim een kwart (27%) van de HR-professionals heeft in de afgelopen twee jaar promotie gemaakt. Dat is aanzienlijk positiever dan de verwachting vorig jaar. Toen verwachtte slechts 15% van de HR-professionals promotie te maken.

Ruim één op de vijf HR professionals (21%) is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het is voor werkgevers niet lastig om een HR-vacature te vervullen. Toch trekt de arbeidsmarkt voor HR-functies aan. Naar HR-functies als Directeur HRM, Manager HR en (opvallend genoeg) Medewerker Personeelszaken, is meer vraag.

Bron: https://www.personeelsnet.nl