De stemming onder consumenten is in oktober gelijk gebleven meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt net als in september uit op 23. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid blijft gelijk.
Met 23 ligt het consumentenvertrouwen in oktober ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Oordeel over economisch klimaat en koopbereid onveranderd

Het oordeel over het economisch klimaat is in oktober onveranderd positief. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt net als in september uit op 43.

Ook de koopbereidheid blijft gelijk. Deze deelindicator komt net als in september uit op 10. Consumenten zijn nagenoeg even positief over hun eigen financiële situatie. Daarnaast vinden zij de tijd voor het doen van grote aankopen iets gunstiger.

Consumentenvertrouwen oktober

 

Bron: CBS