Flexwerkers zouden beter beschermd worden als de politiek meer regels rond flexwerk in zou stellen. Voer voor de vakbonden: ‘Het CPB helpt de flexmythe om zeep.’

‘CPB helpt flexmythe om zeep’De flexibilisering van de arbeidsmarkt kent economische voordelen, maar drukt volgens het Centraal Planbureau (CPB) tevens zwaar op de zwakkere groepen in de samenleving. Het adviesorgaan dringt in een nieuw rapport aan op meer wetgeving om flexwerkers te beschermen.

Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet hebben mensen zonder vast contract vaker te maken met armoede en een hoge werkbelasting en komen ze vaker zonder werk te zitten. Ook volgen ze doorgaans minder scholing dan vaste werknemers.

‘Meer regels rond flexwerk’

Het rapport bevestigt wat tegenstanders van de flexibilisering al jaren roepen richting de politiek. Het CPB valt hen nu bij met advies richting de regering: dat flexwerkers en zzp’ers beter beschermd worden als er meer regels komen rond het inzetten van flexwerk. Ook een idee is het verkleinen van de verschillen tussen vast en flex. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door juist de baanbescherming en sociale zekerheid van vaste werknemers te versoberen.

In een donderdag gepubliceerd rapport draagt het planbureau verschillende oplossingen aan om de nadelen van flexwerk te beperken. Uiteindelijk gaat het hierbij om een politieke afweging, aldus de rekenmeesters.

‘Flexibilisering is geen economische natuurwet’

Het rapport is voer voor de vakbonden. ‘Het CPB helpt vanochtend effectief de mythe om zeep dat flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt een soort economische natuurwet is waar niet aan valt te ontkomen’, reageert vakbondsvoorzitter Maurice Limmen van CNV. Hij wijst er tevens op dat Nederland echt een uitzondering is als het gaat om de combinatie van een hoog aantal flexbanen en een grote hoeveelheid zzp’ers.

Ook de coördinator arbeidsvoorwaarden van FNV, Mariëtte Patijn, vindt het goed dat het CPB de toename van onzeker werk in Nederland eveneens als probleem ziet. ‘We moeten de trend keren’, stelt ze. Op dit moment werken volgens het planbureau hooguit zes van de tien mensen via een vast contract. Tien jaar geleden waren dit er nog meer dan zeven. (ANP)

 

Bron: PW De Gids