De derde voortgangsrapportage van de Wet DBA meldt dat er een rapport op stapel staat over de herijking van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’. Deze kenmerken zijn cruciaal voor het bepalen of er een dienstbetrekking is met een opdrachtnemer.

Demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de derde voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin geeft hij aan dat hij vóór het zomerreces opheldering wil geven over de toekomst van de wet en de gevolgen hiervan voor de handhaving. De Belastingdienst deelt in elk geval tot 1 januari 2018 alleen aan kwaadwillenden boetes uit voor het niet naleven van de wet. Voor de rest is de handhaving opgeschort.

Uitkomsten verkenning gebruiken bij formatie

Inmiddels is een ambtelijke werkgroep onder leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de herijking van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ aan het verkennen. Deze kenmerken spelen een belangrijke rol bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (tool) tussen een organisatie en een opdrachtnemer.
De verwachting is dat de werkgroep de resultaten van die verkenning binnenkort aan de informateur en de Tweede Kamer aanbiedt. De bevindingen kunnen  dan in de formatieonderhandelingen worden gebruikt.

Omzet zzp’ers tot en met 2016 toegenomen

In de derde voorgangsrapportage staat ook dat volgens cijfers van de Kamer van Koophandel het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in 2016 grofweg gelijk is gebleven, maar demissionair staatssecretaris Wiebes vond deze informatie niet voldoende. Hij heeft de Belastingdienst daarom verzocht om de BTW-aangiften over de jaren 2011 tot en met 2016 te analyseren van zelfstandigen die winstaangifte voor de inkomstenbelasting hebben gedaan en geen personeel hadden. Uit de cijfers blijkt dat de omzet van de geselecteerde groep zzp’ers in de jaren 2011 tot en met 2016 is toegenomen. Het is echter niet mogelijk om vast te stellen welke rol de Wet DBA hierin heeft gespeeld.

 

Bron: https://www.rendement.nl