De invoering van zelfsturing heeft natuurlijk nogal wat voeten in de aarde. Maar wat zijn nu de aandachtspunten voor de HR-afdeling bij het invoeren van zelfsturing?

De 11 aandachtspunten voor HR bij invoering zelfsturingInvoering en doorontwikkeling van zelfsturing vraagt de nodige aandacht, ondersteuning en begeleiding. Dat is de rol die de HR-afdeling voor zijn rekening kan nemen. Opleiding, training, procesbegeleiding en coaching zijn onontbeerlijk in de groei naar meer zelfsturing. Daarnaast zijn ontbureaucratisering en deregulering het devies. In een whitepaper van GITP over de invoering van zelfsturing worden de 11 aandachtspunten voor HR op een rij gezet:

 1. Begeleiding van conferenties en bijeenkomsten over visie op en inhoud van zelfsturing.
 2. Optreden als teamcoach, bijvoorbeeld bij het oplossen van conflicten
 3. Overstap van aanbodgericht naar vraaggericht werken.
 4. Afschaffing van regels die niet bijdragen aan de operatie
 5. Vervanging van strakke functieomschrijvingen door ruim geformuleerde rollen, met globale in plaats van gedetailleerd omschreven competenties.
 6. Afschaffing van centrale procedures voor ziekmelding, vakantieplanning, opleidingen et cetera; de teams kunnen hiervoor hun eigen werkwijze inrichten.
 7. Inrichting van een basiskader voor arbeidsvoorwaarden; ook hier geldt zoveel mogelijk flexibiliteit voor de teams
 8. Afstemming van beoordeling en beloning op de teamprestatie; geen individuele targets, maar teamtargets.
 9. Beoordelingssysteem met alle ruimte voor collegiale ‘peer-to-peer’-beoordeling. Dit kan in groepsgesprekken, al dan niet ondersteund met een vorm van 360 graden feedback. HR professionals kunnen hierbij als procesbegeleider optreden.
 10. Selectie van nieuwe medewerkers zoveel mogelijk onderbrengen bij de teams. HR voegt alleen deskundigheid toe op het gebied van de selectiegesprekken. Uiteraard wordt bij de instroom van nieuwe collega’s vooral gelet op het vermogen tot zelfsturing.
 11. Invoering van zelfsturing op de HR-afdeling zelf

De whitepaper is geschreven door Marcel Wanrooy

 

Bron: PW De Gids