Kleine miscommunicaties met grote gevolgen, wie herkent het niet? En hoe vaak doen miscommunicaties zich niet voor door onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal? De Week van het Nederlands (8 t/m 15 oktober) staat voor de deur en dat lijkt me dan ook een mooi moment om eens stil te staan bij het belang van een goede taalvaardigheid.

Moeite met de Nederlandse taal
Veel medewerkers hebben moeite met de Nederlandse taal. Meer dan je denkt. Bijna 14% van de medewerkers in Nederland heeft namelijk moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Afbeeldingsresultaat voor nederlandse taalNederlands. Dat komt neer op zo’n 1,1 miljoen medewerkers. Het gaat dan niet alleen om mensen met een migrantenachtergrond, maar ook om autochtonen. Het zijn ook niet alleen laagopgeleiden, maar ook hoger opgeleiden, die moeite hebben met de Nederlandse taal. Ongeveer 9% van de medewerkers (740.000) is zelfs laaggeletterd! In sommige branches zijn deze percentages nog hoger. Grote kans dus dat ook binnen jouw organisatie medewerkers rondlopen die de Nederlandse taal slecht beheersen.

Waarom investeren in taalvaardigheid?
In bijna alle gevallen heeft een onvoldoende taalbeheersing negatieve gevolgen voor het werk. Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Medewerkers met een lage taalvaardigheid hebben vaker moeite met het invullen van formulieren of dossiers, versturen van e-mails en het lezen van veiligheidsinstructies. Dit heeft gevolgen voor je organisatie. Beperkte en geringe kennis van taal, in woord en geschrift, kan leiden tot lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, verminderde doorgroeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een risico voor je bedrijfsvoering.

Mooi handvat: Het Taalakkoord
Redenen genoeg dus om de taalvaardigheden van je medewerkers eens tegen het licht te houden. Het ministerie van SZW heeft in dit kader in 2015 het Taalakkoord in het leven geroepen. Binnen het Taalakkoord verbeteren werkgevers de taalvaardigheid van hun medewerkers. Samen met andere werkgevers, de aangesloten branche- en koepelorganisaties zetten zij dit belangrijke onderwerp op de agenda. Door het bespreekbaar te maken, medewerkers te scholen en opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen. Binnen hun eigen bedrijf, maar ook bij andere werkgevers.

Laten we het beste uit onze medewerkers halen en laat taal geen belemmering zijn. Ook geïnteresseerd in het Taalakkoord? Kijk eens op www.taalakkoord.nl voor meer informatie. Op www.weekvanhetnederlands.org staan verschillende interessante activiteiten rondom de Week van het Nederlands (8 t/m 15 oktober).

Bron: http://www.hrbase.nl/, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid