Jongeren mogen dan de arbeidsmarkt opstromen als digital natives, maar dat wil niet zeggen dat de veertigplussers geen rol hebben in de digitale transformatie.

Digitale transformatie kan niet zonder 40-plusser

Leidinggevenden en recruiters moeten zeker de oudere generatie niet over het hoofd zien als zij willen inspelen op de technologische ontwikkelingen. Dat zegt Robert van Veggel, managing director recruitmentorganisatie Hays Nederland. “Oudere, meer ervaren werknemers zijn vaak beter voorbereid op verandering.”

Digital natives

“Mensen denken vaak dat jonge digital natives de vaardigheden bezitten om het beste met technologische veranderingen om te gaan en zich aan te passen aan nieuwe businessmodellen. Maar ook al kunnen zij de veranderingen om hun heen goed begrijpen, hebben oudere professionals juist de ervaring om beslissingen te maken en afspraken na te komen”, vertelt Van Veggel.

Digitale wereld

“Een organisatie moet streven naar een divers personeelsbestand, bestaande uit digital natives en ervaren professionals uit verschillende werkvelden. Op deze manier heeft de organisatie een team met kennis uit verschillende vakgebieden die de uitdaging aankan. Daarnaast kunnen oudere professionals ook vertrouwd raken met de digitale wereld en met disruptie omgaan of zelfs creëren.”

 

Bron: http://www.pwnet.nl/