Disclaimer

Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de Becoss streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van de Becoss kunnen geen rechten ontleend worden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Becoss aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Becoss is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

Becoss behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Becoss is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Nieuwspagina

De nieuwspagina van Becoss is bedoeld om een informatieve aanvulling te zijn voor iedereen. Nieuwsberichten op de nieuwspagina van Becoss vertegenwoordigen de mening van de Bron. Dat een nieuwsbericht op becoss.nl staat wil dan ook niet zeggen dat de inhoud ervan de mening vertegenwoordigt van en/of de instemming heeft van Becoss en/of de beheerder van de nieuwspagina. Becoss noch de beheerder van de nieuwspagina kan op welke wijze ook aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de (door)geplaatste nieuwsberichten. Becoss en de beheerder van de nieuwspagina behouden zich het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van redenen te weigeren of om berichten te wijzigen of te verwijderen. Becoss behoudt zich het recht voor om de huisregels op elk moment te kunnen wijzigen