Er wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van coachende en communicatieve vaardigheden van medewerkers. E-Learning en Blended Learning zijn inmiddels een marktstandaard geworden: 60% van de werknemers heeft er al ervaring mee. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het HRD Trends 2017 onderzoek van NIDAP en Springest onder 3940 werknemers in Nederland.

59% van de ondervraagden geeft aan meer belang te hechten aan kennisverbreding dan verder specialiseren. De meerderheid (53%) is van mening dat werkgevers voldoende actie ondernemen om doorleren te stimuleren. Eén van de belangrijkste conclusies: 77% van werknemers is van mening dat doorleren altijd je eigen verantwoordelijkheid blijft. Slechts 21% van de ondervraagden is bekend met het scholingsrecht in de WWZ.Beeld Dit zijn de leertrends onder werknemers in Nederland

De evolutie van leermethodes, zelfsturing, de versoepeling van werktijden zijn ontwikkelingen die een rol spelen bij het verlagen van de barrière om te leren. De belangrijkste reden dat een medewerker uiteindelijk een opleiding niet volgt is nog altijd de kosten (31%). Daarentegen zegt 60% van de ondervraagden dat ze graag gebruik zouden maken van een Persoonlijk Leerbudget. Nog eens 57% zegt dat ze dan ook meer zouden gaan leren.

Waarde diploma belangrijkst

Uit het onderzoek is gebleken dat de waarde van het diploma, de inhoudelijke kwaliteit en de bereikbaarheid de drie belangrijkste factoren zijn bij het kiezen van een opleiding. De waarde van een diploma blijkt met 51% de belangrijkste factor in het kiezen van een opleiding. Slechts 27% vindt een bijdrage aan de carrière de belangrijkste reden om een opleiding te volgen. Volgens Springest hechten werknemers te veel belang aan de waarde van een papiertje en te weinig aan de bijdrage die een opleiding kan leveren aan je carrière.

Weinig invloed HR-afdeling

Van de ondervraagden zoekt en boekt 85% zelfstandig een opleiding. De afdeling HR heeft, in verhouding tot de directe leidinggevenden, weinig invloed bij het beginnen van een nieuw leermoment. De manager heeft gedurende het zoek-, vergelijk- en boekproces de meeste invloed op de medewerker. 25% krijgt advies van vrienden, familie en collega’s tijdens de zoektocht naar een opleiding. Peers spelen een belangrijke rol in het leerproces; 53% geeft de voorkeur aan groepen die zijn samengesteld uit vakgenoten (in 2015 was dit nog 39%).

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl