Medewerkers langer gezond en inzetbaar houden is een van de belangrijkste HR-thema’s in de publieke sector.

Duurzame inzet in top 3 HR-thema’s 2017Hét thema waar HRM’ers in de publieke sector zich de komende jaren over buigen is duurzame inzetbaarheid. Voor maar liefst 56 procent van de HRM’ers staat het langer en gezond inzetbaar blijven van medewerkers in de top drie van prioriteiten.

Dat blijkt uit HRM Barometer 2016-2017 van Driessen HRM en Kantar TNS onder 450 HRM’ers in de publieke sector.

HR bemoeit zich steeds meer met privésfeer

Maar duurzame inzetbaarheid is natuurlijk een breed thema. Het onderzoek laat zien dat HRM steeds meer durft op te schuiven naar de privésfeer van medewerkers op het gebied van gezondheid en welbevinden.

Gezondheid is bij uitstek een domein waar werkgevers voorzichtig mee omspringen. Toch vindt slechts 14 procent van de HRM’ers in de publieke sector dat werkgevers zich niet actief moeten bemoeien met de gezondheid van de medewerkers. Een overgrote meerderheid van 58 procent vindt van wel. Het overige deel twijfelt.

Gezond eten: werkgever voedt graag op

Gezondheid kent natuurlijk verschillende factoren. Het beïnvloedbare deel van fysieke gezondheid zit voor een groot deel in gezonde voeding en beweging. Zowel het stimuleren van gezond eten als het stimuleren van beweging, kan op enthousiasme rekenen onder HRM’ers. Het aanmoedigen van gezond eten op de werkvloer vindt maar liefst 70 procent een verantwoordelijkheid van de werkgever. Slechts 7 procent vindt van niet.

 

Let op overwerk!

Als het gaat over de gezondheid van medewerkers, is er direct een aanknopingspunt voor werkgevers waar ze op kunnen letten: overwerk. Dit is volgens de grote meerderheid van 74 procent slecht voor medewerkers. Over kortere werkdagen zijn HRM’ers verdeeld. 41 procent denkt dat dit leidt tot minder verzuim, 23 procent denkt van niet en de rest weet het niet.

HR doet niet genoeg aan talentmanagement

De vergrijzing neemt al tijden toe in Nederland. In de publieke sector gaat dit nog net iets sneller dan in andere sectoren. Volgens 60 procent van de HRM’ers krijgen deze medewerkers dezelfde kansen in de organisatie als jongere medewerkers. Voor het krijgen van kansen zijn ontwikkeling en mobiliteit sleutelbegrippen.

Mobiliteit wordt dan ook in 60 procent van de organisaties in het publieke domein gestimuleerd. Slechts 49 procent denkt dat hun organisatie voldoende investeert in ontwikkeling van medewerkers. Talentmanagement is een thema dat nauw verbonden is met ontwikkeling. Maar liefst 72 procent van de respondenten vindt dat de organisatie hier meer aan moet doen.

Geluk als onderdeel van duurzame inzetbaarheid

Werkgeluk en duurzame inzetbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden. Geluk van de medewerker heeft bij maar liefst 52 procent van de HRM’ers een centrale positie in de organisatie. Bij slechts 12 procent is dit niet het geval.

 

Bron: PW De Gids