Jong geleerd is oud gedaan. Het aloude gezegde gaat volgens Petra van de Goorbergh, directeur van OVAL Branche voor duurzame inzetbaarheid, zeker op voor duurzame inzetbaarheid. Het is namelijk niet alleen een kwestie van gezondheid, maar ook van competenties, motivatie en loopbaanontwikkeling.

Beeld Duurzame inzetbaarheid: ‘Begin daar al mee bij nieuwe, jonge werknemers’

Volgens Van de Goorbergh is het van belang ervoor te zorgen dat het nu al aanzienlijke aantal verzuimende personeel niet nóg meer groeit. Want wil je inzetten op duurzame inzetbaarheid van personeel, dan moet je niet alleen kijken naar de gezondheid van je werknemers, maar ook naar hun competenties en (gewenste) ontwikkeling aldus Van de Goorbergh in een interview in het FD. En daar moet je al mee beginnen bij nieuwe, jonge deelnemers aan de arbeidsmarkt.

Volgens de OVAL-directeur is eén van de tools die werkgevers kunnen gebruiken een inzetbaarheidsscan. Deze geeft niet alleen inzicht in gezondheid maar ook in de genoemde competenties en loopbaanontwikkeling. Bovendien kunnen werkgevers ook testen op bepaalde thema’s als werkstress of agressie op de werkvloer.

Wel is het van belang dat de communicatie rondom deze scans goed wordt geregeld. Zodat iedereen aan bod komt, niet alleen degenen die toch al bezig waren met hun doorontwikkeling.

Inzicht in ROI duurzame inzetbaarheid

Gedurende de tweedaagse masterclass ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid‘ wordt op basis van een casus inzicht gegeven in kosten en baten van het duurzame inzetbaarheidsbeleid binnen uw organisatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een methodiek die door TNO is ontwikkeld voor het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, de KOBA-DI-tool. Deze tool laat zien wat het effect kan zijn van door HR gepleegde interventies in het kader van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast laat de methodiek zien welk rendement de interventies/programma’s kunnen opleveren.

 

Bron: HR Praktijk