De economie van Noord-Holland, afgemeten aan het bbp, is met 2,8 procent in 2015 het hardst gegroeid van alle provincies. De totale economie van Nederland groeide dat jaar met 2 procent. De bedrijfstakken groothandel, detailhandel en verhuur van roerende goederen deden het goed in 2015 en de provincie Noord-Holland profiteerde daarvan het meest. Dat meldt CBS.Afbeeldingsresultaat voor economie noord holland hardst gegroeid

Met een groei van 2,6 procent profiteerden de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland net als Noord-Holland van de positieve ontwikkeling in de groot- en detailhandel. De groei van de leaseautobranche droeg hier in de provincie Flevoland ook aan bij. Doordat de gaswinning verder werd teruggebracht kromp de Groningse economie met bijna 7 procent. Ook de geringe economische groei in Friesland (0,5 procent) komt door de terugloop van de aardgaswinning. Exclusief delfstoffenwinning groeiden Groningen en Friesland met respectievelijk 1,5 en 1,7 procent. De groei van de Zeeuwse economie (1,9 procent) werd gedrukt door krimp in de chemische industrie.

Groningse economie geraakt door afnemende gaswinning
Het effect van de teruglopende aardgaswinning is ook op lager regionaal niveau te zien. De economie van COROP-gebied Overig Groningen kromp met ruim 8 procent het sterkst. In Noord-Friesland en Delfzijl en omgeving was met -0,6 en -0,3 procent sprake van een kleine krimp. Door gemeentelijke herindelingen verschoven enkele gebiedsdelen van het ene COROP-gebied naar het andere, wat zich ook manifesteerde in de groeicijfers. Zo groeide Oost-Zuid-Holland ten koste van Overig Groot-Rijnmond en groeide Stadsgewest ’s-Hertogenbosch ten koste van Overig Noordoost-Noord-Brabant. Na correcties voor herindelingen groeide de economie van Alkmaar en omgeving met bijna 4 procent het hardst.

Economie Flevoland verdubbeld in afgelopen twintig jaar
De Nederlandse economie groeide in de periode 1995-2015 met 46 procent, een gemiddelde van 1,9 procent per jaar. Flevoland maakte de sterkste groei door; de economie verdubbelde er in twintig jaar tijd. Dit is in lijn met de enorme bevolkingsgroei in Flevoland, met meer dan 50 procent het vijfvoudige van die van Nederland als geheel. Ook de economieën van de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht groeiden de afgelopen twintig jaar bovengemiddeld. In de provincies Groningen en Drenthe werd de economische groei gedrukt door de delfstoffenwinning, maar ook exclusief delfstoffenwinning groeiden deze provincies het minst.

 

Bron: CBS