Van de Nederlandse medewerkers herkent slechts een derde de focus in het talentmanagementbeleid van bestuurders en HR-managers.

Een derde medewerkers ziet focus talentmanagementEn dit terwijl bijna driekwart van de bestuurders zegt iedere medewerker te beschouwen als een talent waarin ze investeren. Evenals 56 procent van de HR-managers.

Dit is te lezen in de HR Benchmark 2017 van HR-dienstverlener Raet. Voor het onderzoek ondervroegen zij 667 HR-managers en bestuurders en 1.100 Nederlandse medewerkers.

Talentmanagement onzichtbaar

Hoewel HR-managers en bestuurders dus aangeven dat iedereen in de organisatie belangrijk is en investeren in talent op alle medewerkers is gericht, herkent slechts 31 procent van de medewerkers die focus. Ruim een op de vijf medewerkers geeft zelfs aan dat hun werkgever niet aan talentmanagement doet en nog eens 16 procent weet niet of er wat aan wordt gedaan.

Alle ins en outs van talentmanagement te weten komen? Kom dan naar het Congres Talent & Performance Management. U wordt er bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Continuïteit waarborgen

HR-managers en bestuurders zijn het er bovendien over eens dat het het belangrijkste doel van talentmanagement het waarborgen van continuïteit is. Zo blijft de organisatie toekomstbestendig. Beide groepen zien in talentmanagement ook een strategie om de kwaliteit van de dienstverlening of de productie te verhogen.

Toch is er ook verschil in visie op talentmanagement: waar HR-managers vooral inzetten op het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van medewerkers (41 procent), streven bestuurders meer naar een lerende organisatie die zich snel en agile kan aanpassen aan de veranderende omgeving (39 procent).

Actie

In de voorgaande Raet HR Benchmark waren medewerkers en managers vrij kritisch over de toegevoegde waarde van de traditionele beoordelings- en functioneringsgesprekken. Ruim een kwart van hen vond dat deze gesprekken geen waarde leveren.

Bijna twee derde van de HR-managers is het afgelopen jaar daadwerkelijk in actie gekomen om verbeteringen door te voeren. Daarbij stimuleren ze vooral dat medewerkers elkaar continu feedback geven (29 procent). 23 procent geeft aan dat hiertoe nieuwe elementen in de gesprekscyclus zijn toegevoegd. 36 procent heeft niets veranderd.

 

Bron: PW De Gids