Een derde van de werkgevers biedt mantelzorgers meer verlofmogelijkheden dan wettelijk verplicht. Werkgevers met een zorgvriendelijk beleid plukken daar de financiële vruchten van. Ze hebben een minder hoog verzuim, lager verloop en een hogere omzet dan minder zorgvriendelijke werkgevers.

Een derde werkgevers komt mantelzorgers tegemoet

Mantelzorgers krijgen van hun werkgevers steeds meer mogelijkheden om mantelzorgtaken uit te voeren. Een derde van de ondernemingen biedt inmiddels extra verlof bovenop de wettelijke mogelijkheden, bijna een verdubbeling ten opzichte van 3 jaar geleden. Eerder dit jaar constateerden Women inc en Great Place to Work al dat zorgvriendelijk werkgeverschap geld oplevert.

Enquête over mantelzorg

Dit blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven. Het is de eerste keer dat werkgevers worden ondervraagd over mantelzorg sinds de Wet Arbeid en Zorg werd gewijzigd, begin 2015. Met die wetswijzigingen werden onder meer de mogelijkheden voor ouderschapsverlof en het kortdurend zorgverlof verruimd.

Geen organisatorische problemen rond afstemming arbeid en zorg

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de werkgevers geen organisatorische problemen ondervindt rond de afstemming van arbeid en zorg. Dat is een toename vergeleken met 2013, toen was het percentage 15 procent. Wel geeft ruim de helft van de respondenten aan de komende jaren juist meer problemen rond de afstemming te verwachten door vergrijzing en door overheidsbezuinigingen in de sfeer van zorg.

Twee op de tien werkgevers zag de afgelopen jaren het aantal zorgverlofaanvragen al toenemen en driekwart van de werkgevers zegt in dit verband de komende jaren meer aanvragen voor zorgverlof van mantelzorgers te verwachten.

Bovenwettelijke regelingen mantelzorgers

Werkgevers bieden in de praktijk bijna allemaal (88 procent) een of meerdere bovenwettelijke regelingen om mantelzorgers in staat te stellen hun werk te combineren met privétaken. Daarbij gaat het om mogelijkheden om de werktijden aan te passen (73 procent van de werkgevers), calamiteitenverlof (73 procent), mantelzorg (33 procent), mogelijkheden om in deeltijd te gaan werken (73 procent), ondersteuning bij kinderopvang (4 procent) en mogelijkheden om extra verlof in te kopen (60 procent).

Voordelen zorgvriendelijk werkgeversbeleid

De belangrijkste redenen voor werkgevers om werknemers te faciliteren op dit vlak zijn werknemerstevredenheid (voor 51 procent van de werkgevers een overweging) en lager ziekteverzuim (36 procent).

In een eerder dit jaar gepubliceerde whitepaper hebben Women inc. en GPTW op een rij gezet wat zorgvriendelijk werkgeverschap oplevert. De meest zorgvriendelijke werkgevers hebben een lager ziekteverzuim, een omzet die 1,3 procent hoger ligt dan een gemiddelde organisatie, een 2 procent lager verloop (waardoor ze wervingskosten besparen) en een diverser personeelsbestand.

 

Bron: PW De Gids